Biskupství brněnské

P. Konzbul a P. Kubín – noví brněnští kanovníci *

Ilustrace
22.10.2015

Druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně jmenoval dne 7.září 2015 brněnský biskup Vojtěch Cikrle Mons. ThLic. Václava Slouka, brněnského děkana a faráře u kostela sv. Jakuba v Brně, dosavadního II. sídelního kanovníka. Současně byli jmenováni dva noví sídelní kanovníci - P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. (*1965), farář ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, a P. Mgr. Roman Kubín (*1973), biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi a rektor kostela sv. Michala v Brně pověřeného duchovní péčí pro oblast církevní turistiky v brněnské diecézi.

Slavnostní instalace proběhne v brněnské katedrále ve čtvrtek 22. 10. 2015 v 17.30 hodin při mši, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle.

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně byla založena 7. března 1296: „Už po staletí se každé ráno v katedrální kapli na Petrově setkávají kanovníci královské kapituly a kněží z Petrova k modlitbám za celou diecézi a jejího biskupa. A tak si všichni lidé – věřící i nevěřící, mladí i staří, zdraví i nemocní – mohou říct: Dnes se za mne někdo modlil. Mnoho lidí to při vstupu do tohoto prostoru cítí…“ říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Příloha

Mons. Slouk

Životopis Mons. ThLic. Václava Slouka

Kubín

Životopis P. Mgr. Romana Kubína

Konzbul

Životopis P. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality