Biskupství brněnské

Aktivity DCHB pro uprchlíky

Ilustrace
15.9.2015

Řešením sociálních otázek pověřuje církev Charitu, v brněnské diecézi Biskupství brněnské zřídilo Diecézní charitu Brno. Ta kromě dalších svých činností již 15 let působí v oblasti začleňování cizinců v nouzi tedy i uprchlíků, žadatelů o azyl a následné držitelů mezinárodní ochrany, do naší společnosti.

Dlouhodobé aktivity Diecézní charity Brno:

  • Činnost v Přijímacím středisku Zastávka u Brna pro uprchlíky

• provozování a zásobování humanitárního skladu a šatníku;
• realizace volnočasových aktivit, které napomáhají k smysluplnému trávení času zde pobývajícím lidem - šicí dílna, hudební dílna;
• poradenství při podávání žádostí o azyl.

  • Poradna pro cizince v nouzi – sociálně-právní poradenství

• provázení procesem podávání žádostí o různé formy povolení pobytu v ČR – pracovní, studijní, mezinárodní ochrany;
• asistence při jednání s cizineckou policií, úřady a dalšími institucemi;
• podpora při vyplňování různých formulářů a žádostí;
• komunikace s úřadem práce, podpora při začleňování na trh práce;
• zajištění tlumočníků
• komunikace s pojišťovnami.

  • Realizace projektů Evropského uprchlického fondu

• podpora v oblasti hledání bydlení a pomoc při vybavování domácností (projekt Integrovat se);
• podpora v oblasti řádné dostupnosti zdravotné péče a zdravotního pojištění (projekt Na Zdraví);
• jednání s úřady;
• podpora při začleňování dětí do škol.

  • Zprostředkování výuky českého jazyka.
  • Podpora osvěty veřejnosti v oblasti boje proti xenofobii, rasové nesnášenlivosti a podpora multikulturních aktivit.


V loňském roce DCHB poskytla pomoc při různých formách svých aktivit a služeb téměř 2 000 cizincům v nouzi, z toho třetinu přímo v Přijímacím středisku v Zastávce u Brna.

 

Současné aktivity Diecézní charity Brno v aktuální uprchlické vlně:

  • spolupráce s cizineckou policií v příhraničních evakuačních centrech – zásobování oddělení cizinecké policie základními životními potřebami, výjezd krizového týmu DCHB při záchytu a nabídka psychosociální pomoci
  • aktivizace dobrovolníků a pracovníků na nádražích – rozdávání vody a materiální pomoci
  • vyhlášení finanční a materiální sbírky - dary budou použity v Příjímacím středisku Zastávka u Brna, v Maďarsku, Srbsku a Makedonii, k dnešnímu dni je na kontě DCHB 475 tis. Kč.
  • spolupráce s Charitou Maďarsko – aktivní pomoc v Budapešti a na jihu Maďarska v Röszke.

S ohledem na platnou legislativu v ČR, se uprchlíci nemohou volně pohybovat po území ČR, dokud nezískají azyl. Azylová procedura může trvat i několik měsíců, aby byl důkladně posouzen každý individuální případ žadatele o mezinárodní ochranu. Po tuto dobu musí pobývat pouze v přijímacích střediscích pro uprchlíky, kde mají organizovány volnočasové aktivity, není jim umožněna ani práce s minimálním výdělkem. Charita ČR se dlouhodobě snaží vyjednat a docílit zjednodušení azylové procedury.

Česká republika je spíše konzervativní v udělování azylu, proto se ročně počet držitelů mezinárodní ochrany pohybuje v řádu stovek lidí. Pokud však počet žadatelů o azyl ze strany uprchlíků a migrantů vzroste, jsou Charita i ostatní církevní organizace připraveny být maximálně nápomocny nejen při aktivitách v uprchlických střediscích, ale i při hledání případných ubytovacích kapacit v rámci farností a nacházet možnosti a způsoby přijetí těchto lidí do farních společenství a místních komunit. Za tímto účelem Charita ČR také na svém webu zřizuje databázi nabídek pomoci, kde se organizace i jednotlivci mohou registrovat a nabídnout možnosti ubytování.

V současné době Charita již aktivně pomáhá při řešení uprchlické vlny v Evropě, zejména materiální a humanitární pomocí na území ČR ale i v sousedním Maďarsku a Srbsku podporou místních Charit v rámci mezinárodních společenství Caritas. Zahraniční pomoc se Diecézní charita Brno rozhodla realizovat z důvodu, že po vstřícném otevření Rakouska a Německa vůči běžencům, tak uprchlická vlna postihuje zejména sousední Maďarsko a balkánské země, uprchlíci nemají nyní důvod vstupovat na území ČR, protože jejich cílovou zemí jsou právě země západní Evropy.

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel DCHB

Diana Tuyet-Lan Kosinová
tisková mluvčí DCHB

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality