Biskupství brněnské

Kardinál Dominik Duka v Břeclavi

Ilustrace
26.9.2015

Hlavním celebrantem děkovné bohoslužby připomínající 20. výročí posvěcení kostela sv. Václava v Břeclavi bude dne 26. září 2015 v 10.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Jak říká břeclavský farář P. Mgr. Josef Ondráček: „Kostel sv. Václava stojí na náměstí na místě původního barokního kostela z poloviny 18. století. Kostel byl však na konci 2. světové války zasažen bombou spojeneckých armád a zničen. Již před tímto barokním kostelem je zde doložen kostel románský posléze přestavěný do gotického slohu, který později vyhořel. Se stavbou nynějšího kostela sv. Václava bylo započato 1. září 1992. Vlastnímu zahájení stavby předcházel archeologický průzkum, který odhalil pozůstatky prvního románského kostela ze začátku 12. století. V roce 1990 vyhlásil farní úřad architektonickou soutěž, v níž ze 14 soutěžních architektonických návrhů vyšel vítězně návrh brněnského malíře a výtvarníka Ludvíka Kolka. Stavba kostela trvala tři roky a její realizaci zajišťovala brněnská firma Moravostav za značné pomoci věřících. 10. září 1995 byl kostel posvěcen brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Postavením kostela dostalo město Břeclav opět svůj střed, své srdce, které mu tolik scházelo…“
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality