Biskupství brněnské

Poutní den u Milosrdných bratří

Ilustrace
28.8.2015

Milosrdní bratři zvou na poutní mši svatou do klášterního kostela sv. Augustina ve Valticích, která bude slavena v pátek 28. srpna 2015 v 18.00 hodin.

Od 17.00 hodin bude v kostele adorace před Nejsvětější Svátostí a po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na malé pohoštění do kláštera.

Více plakátek a www.milosrdni.cz