Biskupství brněnské

Svatý Hostýn opět přivítal účastníky Mariapoli!

Ilustrace
16.7.2015

Ve dnech 8. až 12. července 2015 proběhla na Svatém Hostýně opět Mariapoli, kterou pořádalo Hnutí fokoláre. Setkání mělo na první pohled podobný ráz jako již proběhlá akce v květnu. Přesto byla originální.

Účastníci přijeli z různých koutů republiky, převažovala však brněnská diecéze a olomoucká arcidiecéze. Paní Jindřiška, která se o akci dozvěděla prostřednictvím televize NOE se svěřila: Hned první den jsem psala kamarádce, která jela v tyto dny zase na Charismatický kongres: "Taky jsi tak šťastná jako já?“

Hluboká témata o eucharistii byla doplněna zkušenostmi ze života některých účastníků. Mimo skupinek , ve kterých byla příležitost lepšího vzájemného poznání, byly k výběru hodnotné přednášky. Uvedu jen některé: PhDr. Jaroslav Šturma, CSc. nás zasvětil do problému genderové ideologie, Otec Mirek Šimáček nám fundovaně přiblížil současného papeže Františka, PhDr. Ilona Špaňhelová přednášela o komunikaci mezi manželi. Byl s námi také Mons. J.Graubner, který se zaměřil na modlitbu v rodině. Mše svatou, adoraci či křížovou cestu střídaly výlety, rukodělné aktivity či botanické procházky s odborníkem. Děti měly svůj skoro celodenní zvláštní program.

Na poslední dva dny přijela skupina neslyšících rodin. Díky překladatelce a skvělé atmosféře jsme se rychle sblížili.
Toto Mariapoli se vyznačovalo zpěvem, třeba i s harmonikou, ale i velkou radostí , která se zde vlastně ihned usídlila. Velká část účastníků zde byla poprvé, přesto již od začátku vnímali, že cítí rodinné vztahy mezi všemi cca 130 přítomnými. V závěrečném společném hodnocení byly vysloveny dojmy některých z nás. Pavel byl zde poprvé a vyjádřil: "Líbilo se mi tady, sice nevidím, ale pro ty neslyšící je to daleko horší. Cítil jsem se tady jako v rodině. Jsem rád, že jsem některým mohl pomoci masáží."

Jiná účastnice nám předala svůj pocit: "Zažila jsem již několik Mariapolí, ale tato byla nejkrásnější".
Odjížděli jsme s vědomím - více se přiblížit Ježíši v Eucharistii.

Zaznamenala Ludmila Múčková, Strážnice