Biskupství brněnské

Studenti Biskupského gymnázia ukončí školní rok v katedrále

Ilustrace
26.6.2015

Školní rok zakončí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia v katedrále sv. Petra a Pavla, a to v pátek 26. června 2015 v 8.30 hodin.

Děkovné mši na ukončení školního roku bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, homilii pronese P. Dr. Pavel Konzbul, farář u katedrály sv. Petra a Pavla, bývalý dlouholetý spirituál Biskupského gymnázia.

Obnovené Biskupské gymnázium v Brně zahájilo svou činnost po půlroční intenzivní přípravě 2. září 1990. V prvním školním roce sídlilo na Veveří ulici a mělo tři třídy čtyřletého studia a dvě třídy dvouletého studia. Ty byly určeny pro dospělé studenty, kteří chtěli absolvovat bohoslovecké fakulty, ale v době totality jim bylo znemožněno získat maturitu. Od 1. září 1991 se již vyučovalo v původní budově gymnázia v Barvičově ulici a k dosavadním typům studia přibyly dvě třídy gymnázia osmiletého. Kapacita školní budovy se postupně naplňovala až na dnešních více než 800 studentů ve 28 třídách. Od prvních maturit v roce 1992 nastoupilo přes 30 absolventů na teologické fakulty v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích