Biskupství brněnské

Zemřel významný brněnský výtvarník Jiří Šindler

Ilustrace
13.6.2015

Dne 4. června 2015 zemřel v Brně významný brněnský výtvarník Jiří Šindler. Poslední rozloučení je naplánováno na sobotu 13. června 2015 v 10.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.

Jiří Šindler je jedním z umělců, kteří celé své dílo věnovali knize a pozvedli úroveň české knižní kultury na vysokou úroveň. Narodil se roku 1922 v Poličce, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Antonína Strnadela. V době studií měla na něho vliv řada osobností ze světa knižní kultury, zejména písmář O. Menhart, knihař J. Vyskočil a tiskař V. Vokolek. Tak se Jiří Šindler od roku 1941 až do současnosti věnuje ilustraci, knižní grafice a kaligrafii.

Značná část jeho tvorby patří ilustracím ruské literatury. Doprovodil překlady Gogola, Tolstého, Dostojevského, Andrejeva, Babela. Atmosféru ruských autorů vyjadřuje expresivní a fantaskní formou v široké paletě kresebných a grafických technik. Šindler vyniká v dřevořezu a v dřevorytu.

Druhý pól ilustrační tvorby tvoří doprovody pohádek. Vyzdobil Moravské pohádky, Hadí prsten (sbírka lotyšských pohádek), knihu pohádek z Ukrajiny, pro malé děti Pohádkové leporelo a další.

Od r. 1944 se Jiří Šindler věnuje kaligrafii. Přepsal texty mnoha básníků, ale jeho srdci byla nejbližší sbírka Vladimíra Holana Zdi. V její kaligrafované podobě vyšel z básníkova rukopisu. Zabýval se i tvorbou tiskového písma, obdržel cenu Ministerstva kultury za návrh knižního grotesku.

V roce 1991 nakreslil tiskovou hlaholici. Řadu let vyučoval písmu na brněnské Škole uměleckých řemesel (ŠUŘ). Nyní působí na fakultě výtvarného umění VUT v Brně. Pozornost J. Šindlera nepoutá jen ilustrace a písmo. Vytváří grafickou úpravu, navrhuje vazbu a přebal. Jeho ilustrace se nejlépe uplatňují tam, kde autor netradičně dotváří podobu celé knihy a dává jí pečeť jednoty a osobitosti.

V celé Šindlerově práci najdeme dokonalé zvládnutí grafických technik. Používá je s velkou mírou fantazie a citu, jimiž je bohatě nadán. Text, který výtvarně doprovází, umocňuje, a tak vznikají knihy formující od dětství nejen literární vkus čtenáře, ale i jeho vztah k výtvarnému umění. Zdroj: www.upce.cz/priloha/sindler.

Za obětavou dlouholetou službu v církvi, umělecký přínos a příkladný křesťanský život aktivního laika odměnil brněnský biskup Vojtěch Cikrle prof. Šindlera při příležitosti 230. výročí založení Biskupství brněnského v roce 2007 medailí sv. Petra a Pavla. Dne 24. dubna 2014 biskup Cikrle předal Jiřímu Šindlerovi medaili sv. Cyrila a Metoděje jako poděkování za jeho život a tvorbu.

Parte

Soivisející článek http://www.biskupstvi.cz/2008-07-05-z-velehradu-si-odvezli-oceneni-take-dva-brnane