Biskupství brněnské

Noc kostelů 2015? Například svatý Jakub špehýrkou

Ilustrace
29.5.2015

Zahájení Noci kostelů

Začátek Noci kostelů oznámí ve většině zapojených míst návštěvníkům radostné vyzvánění zvonů před 18. hodinou.
V jihomoravské metropoli uvede letošní ročník tradiční Ekumenické zahájení Noci kostelů. Letos přijal hostitelskou roli kostel sv. Michala na Dominikánském náměstí v centru Brna. Zástupci devíti zúčastněných církví se zde setkají při společné modlitbě, která bude zakončena zpěvem slavnostního hymnu Te Deum (Bože, chválíme tebe).

 

Tematické přednášky pro manželské páry

I o letošním ročníku Noci kostelů mnohá zapojená místa nabízejí pro účastníky programy tematicky zaměřené. V Brně u sv. Michala zahájí o Noci kostelů cyklus duchovních večerů pro manžele s názvem Jsme jedno a není nám to jedno? pod vedením stálého jáhna Mgr. Jana Špilara. Ostatní následující večery proběhnou v podzimních termínech a jsou určeny pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě. Účast je zdarma a není třeba se přihlašovat. Každé setkání bude zahájeno mší svatou, po ní následuje tematická přednáška a moderovaná adorace na závěr.

Svatý Jakub špehýrkou

Pod tímto názvem se skrývá pozvání do kostela sv. Jakuba v Brně. I přes probíhající generální rekonstrukci se pořadatelé nakonec rozhodli přiblížit návštěvníkům pohled na současný stav interiéru - staveniště plné lešení - z předsíně kostela (oproti informaci o celkovém uzavření kostela v informační programové brožuře Brno). K vidění již bude nasvícený nově zrekonstruovaný hlavní oltář chrámu.


Tvořivé aktivity

Každoročně zaujme v programové nabídce Noci kostelů pestrá nabídka tvořivých aktivit.
Na dětské návštěvníky pamatují v Brně např. u jezuitů, kde si děti mohou vyrobit a odnést na památku svého anděla, Hravé odpoledne pro děti je připraveno v Duchovním centru na Lesné i v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci či v Zábrdovicích, v kostele sv. Rodiny chtějí pořadatelé přiblížit malým návštěvníkům letošní Rok eucharistie. Na Vranově u Brna a v Třebíči mohou poslat svůj vzkaz do nebe, ve Slavkově u Brna či Praci společně postavit model kostela, v Jaroměřicích vyrobit světélko na cestu, v Moravanech a v Hodoníně u sv. Vavřince se zapojit do aktivit Misijního klubka dětí a v Třebíči-zámku se v programu pod názvem Cesta všedního dne při tvoření seznámit s každodenním životem benediktýnských mnichů.

Všechny věkové kategorie příchozích se mohou zapojit do programu s názvem Grafitti performance –Město andělů – namaluj si svého anděla, který nabízí komunita Emmanuel u sv. Tomáše v Brně, do kostela sv. Michala jsou zváni na tzv. Michalský ateliér – workshop aneb psaní ikony, možnost odnést si vlastní portrét budou mít návštěvníci vranovského mariánského kostela. V brněnském kostele sv. Augustina zase mohou vyzkoušet drátkování.

Dopolední pozvání pro žáky ZŠ, koncerty Street dance a gospelu a světelný průvod ke kapli Nejsvětější Trojice s adorací v Rosicích

Program Noci kostelů rozšířili pořadatelé v Rosicích o pozvání pro žáky místních základních škol strávit páteční dopoledne v chrámu sv. Martina. A co je čeká? – soutěže, kvízy, šifrovačky, fotosoutěž a dobrodružná poznávací hra o interiéru i okolí kostela. Od 16 hodin je pro všechny zájemce přichystáno tvořivé odpoledne a po mši svaté večerní koncerty v rytmu Street dance i gospelu. Závěr večera bude patřit světelnému průvodu na rosické návrší s kaplí Nejsvětější Trojice a adoraci při svíčkách uvnitř.

V pátek 29. 5. od 8 hod ráno bude v kostele sv. Martina probíhat interaktivní program pro rosické základní školy. Postupně se zde vystřídá několik tříd 1. i 2. stupně. Žáci se např. seznámí s vůní kadidla, dozví se o historii chrámu, o křesťanských symbolech a ověří si své vědomosti ohledně místa, které bylo po staletí důležité pro naše předky a které i císař Josef II. nenechal zrušit.

Program Noci kostelů v Rosicích bude poté pokračovat dalšími nabídkami s tematickým zaměřením na světlo, lépe Světlo s velkým „S“. Všichni lidé mají ve svém srdci temná zákoutí, která volají po tom být prozářena. Podaří se to rosickým? Maličko může napovědět zamýšlený program. Kdo rád tvoří, nestárne. Od 16 hodin je pro všechny zájemce přichystáno tvořivé odpoledne na téma „Náš kostel” vedené animátory rosického SVČ. Po mši svaté se začátkem v 18 hodin začnou bloky komentovaných a volných prohlídek interiéru chrámu. Od 20.00 zazní před kostelem rytmy Street dance v podání rosické skupiny Freedom a od 21. hodiny gospelový koncert. Celý večer bude završen světelným průvodem lipovou alejí s historickou křížovou cestou na návrší kaple Nejsvětější Trojice a adorací za svitu svící a chorálních zpěvů až do půlnoci.