Biskupství brněnské

Fotografie z biřmování na Petrově 2015

Ilustrace
28.5.2015

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 24. května 2015 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost biřmování sedmdesáti sedmi biřmovancům z farností v Brně a jeho okolí.

Fotografie Víta Kobzy jsou k dispozici na farním úřadě u katedrály sv. Petra a Pavla - kontaktní e-mail kancelar@katedrala-petrov.cz