Biskupství brněnské

Noc kostelů 2015 v brněnské diecézi

Ilustrace
29.5.2015

Letošní 7. ročník Noci kostelů již příští pátek (29. května 2015) otevře brány kostelů, modliteben, sborů a duchovních center nejširší veřejnosti u nás i v dalších evropských zemích. Pro rok 2015 bylo zvoleno motto podle biblického úryvku žalmu 139: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

K dnešnímu dni je v České republice do akce přihlášeno 1 400 kostelů s nabídkou téměř 6 000 programů, z toho v brněnské diecézi více než 170 míst s téměř tisícovkou různorodých programů.
V letošním roce se počet přihlášených opět rozrostl o další místa, jak v jihomoravské metropoli, tak i na územní celé diecéze. Tuto významnou kulturní akcí podpořili jako i v předchozích letech představitelé veřejného i náboženského života, např. předsedové vlády a obou komor Parlamentu ČR, ministr kultury, dále biskupové jednotlivých zapojených církví, hejtmani krajů, primátoři a starostové měst a obcí.

V městě Brně začíná každoročně Noc kostelů slavnostním vyzváněním zvonů a ekumenickým zahájením, které letos proběhne v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí od 17.30 hodin.

Návštěvníkům bude v jihomoravké metropoli k dispozici tradiční informativní brožura s přehledem programů, letos je zapojeno již 49 kostelů a modliteben.

Podobně jako v předchozích ročnících jsou připraveny hudební programy klasické i moderní, zazní například varhanní, gospelové a chorální melodie, své programy dolaďují místní sbory a scholy různých věkových kategorií. V katedrále vystoupí Dómský komorní sbor i sólistka Národního divadla Brno Pavla Vykopalová za varhanního doprovodu Petra Kolaře, v minoritském kostele je plánován koncert Scholy Brněnské mládeže, v Králově Poli v kostele Nejsvětější Trojice vystoupí smyčcové Trio de Rue z brněnské konzervatoře, v Červeném kostele zazní mj. africká harfa a kytara v podání uskupení Korajunglejazz, v Horních Heršpicích přednese známý brněnský soubor Svítání vokální skladby s instrumentálními sóly flétny, elektrické kytary a akordeonu. V kostele sv. Tomáše se mohou příchozí zaposlouchat do latinských chorálních zpěvů, pásmo lidových písní s křesťanskou tématikou jistě zaujme návštěvníky v kostele sv. Augustina..

Pro veřejnost bude po rekonstrukci zpřístupněn řeckokatolický kostel sv. Josefa v Josefské ulici v centru města, nebo vyhledávaná poutní kaple Panny Marie Pomocnice „Kostelíček“ nad Líšní.
Za zhlédnutí jistě stojí expozice v místě bývalého kostela sv. Floriána v Černovicích, který byl zničen při leteckém náletu za 2. světové války. Mnoho příchozích zavítá i letos do kaple Matky Boží v blízkosti hradu Veveří u Brněnské přehrady, která nabízí kromě komentovaných prohlídek interiéru a malebného okolí také pásmo skladeb pro flétnu, kytaru a harmonium, zpěvy Matce Boží a modlitby Taize, ale především výstavu věrné kopie gotického obrazu Madony z Veveří, která byla zhotovena akademickým malířem Vladimírem Teršem v roce 1950.

Některé programy pamatují na život v rodinách, např. v kostele sv. Michala v Brně zahájí při Noci kostelů cyklus duchovních večerů pro manžele s názvem Jsme jedno a není nám to jedno, na mnoha místech bude příležitost pamatovat na radosti a těžkosti rodinného života ve společné modlitbě. Jinde jsou programy tematicky zaměřené, např. na specifika péče o nemocné u milosrdných bratří v Brně v kostele sv. Leopolda, na dobrovolnickou pomoc v misiích v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci a v modlitebně Apoštolské církve na Životského ul., na pomoc těžce zkoušené Ukrajině v Třebíči nebo povídání o působení kongregace salesiánů a o oslavách jubilea zakladatele, patrona mládeže Dona Boska v brněnských Žabovřeskách. Sbory Církve bratrské a CČSH zase chtějí programovou nabídkou připomenout výročí a uctít památku Mistra Jana Husa. Za zmínku stojí také různá představení biblických tanců a vyjádření modlitby pohybem (např. u sv. Augustina v Brně, v Moravanech a v Jaroměřicích), různorodá divadla (např. Exodus - stínová divadelní freska v brněnské katedrále, biblický příběh dvou bratrů Ezau a Jákob v mariánském kostele v Brně na Křenové, představení na motivy povídky „Rozprávka o láske“ v modlitebně Sboru Církve bratrské v Brně na Kounicově ul., Příběh sv. Zdislavy v královopolském kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli). Za zmínku stojí i recitace z díla básníka Jana Zahradníčka v podání studentů Divadelní fakulty JAMU v brněnském jezuitském kostele, tvořivý program s názvem Grafitti performance - Město andělů na Moravském náměstí u kostela sv. Tomáše v Brně či pásmo s názvem Skandální odhalení: naši mladí věří!!! v Moravanech.

Na své si přijdou také dětští návštěvníci, např. v Adamově je připravena velká pátrací hra Okolo kostela, ve Znojmě dobrodružné putování po kostelích Po stopách znojemských mnichů. Putování za sv. Jakubem chystají v Jihlavě, Zápas o získání Františkovy zbroje v Brně u minoritů, Děti staví chrám v Praci, v Brně u jezuitů studentský spolek Buřtguláš vystoupí s provedením známé pohádky Lotrando a Zubejda.

Příjemným zpestřením pro všechny příchozí jistě bude na mnoha místech možnost posezení při kávě a čaji, dále nabídka ochutnávky mešních vín a nejrůznějších napečených dobrot či „dobročinných“ palačinek a vaflí. V Třebíči v bazilice v krásné opatské kapli pod freskami nabízejí občerstvení i příležitost k vzájemným setkáním a rozhovorům a v místní čajovně doplnění o prezentace kurzů Alfa. V Jaroměřicích nabídku pohoštění skrývá název Agapé po vzoru prvních křesťanů.

Závěr celého večera se mnohde ponese v duchu přímluv a proseb o požehnání místu, např. o půlnoci se za město Brno mohou účastníci společně pomodlit s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, který městu požehná. Jinde zazní na rozloučenou varhanní koncerty, gregoriánské chorály, zpěvy Taizé nebo čtení biblických úryvků.