Biskupství brněnské

Ukončení kurzu pro chrámové varhaníky

Ilustrace
20.6.2015

V sobotu 20. června 2015 v 16.00 hodin proběhne v kostele Proměnění Páně v Třebíči - Jejkově slavnostní ukončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky, který letos absolvuje více než čtyřicet účastníků. Zpívaným nešporám předsedá P. Dr. Karel Cikrle.

Po mši proběhne předání kvalifikačních osvědčení a vystoupení pěveckého sboru sestaveného z účastníků varhanického kurzu. Poté následuje přátelské setkání v prostorách Katolického gymnázia.