Biskupství brněnské

Pozdrav Noci kostelů 2015 v ČR zasílá kardinál Schönborn z Vídně

Ilustrace
12.5.2015

Právě ve Vídni vznikla před lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během krátké doby rozšířila do dalších zemí. První z nich byla Česká republika.

Pozdrav při příležitosti letošní Noci kostelů nám v těchto dnech zaslal vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů velmi blízká.

Text pozdravu