Biskupství brněnské

Slavnost výročí posvěcení kapucínského kostela v Brně

Ilustrace
7.5.2015

Ve čtvrtek 7. května 2015 v 17.00 hodin oslaví bratři kapucíni výročí posvěcení kostela Nalezení svatého Kříže v Brně na Kapucínském náměstí. Jako kazatel přijal pozvání jáhen Martin Opatrný, mši svatou hudebně doprovodí sbor Cappella Polyphonica Salesiana. Tento den je v kostele zároveň dnem adoračním. Nejsvětější svátost bude vystavena po skončení ranní mše svaté a ukončena požehnáním před odpolední slavností v 16.30 h. Těšíme se na vás.

Kostel Nalezení svatého Kříže byl vysvěcen 7. května 1656 olomouckým světícím biskupem Janem Gobbarem, za účasti zábrdovického opata, dále probošta u sv. Petra v Brně Ondřeje Dirré a probošta kláštera benediktinů v Rajhradě. Zúčastnil se také moravský zemský hejtman Gabriel Serényi.

Nejdříve byl posvěcený základní kámen kostela (tedy vlastně dodatečně), poté hlavní oltář s obrazem Nalezení svatého Kříže od malíře Jáchyma Sandrarta z roku 1653, který kostelu věnoval kníže Lobkowicz. Poté byl posvěcen oltář Panny Marie ve stejnojmenné kapli (dnes kaple sv. Františka z Assisi) a oltář zasvěcený svatému Antonínu z Padovy. Dalšího dne, 8. května, posvětil biskup Gobbar oltář sv. Františka v kapli Panny Marie a oltář Panny Marie Bolestné, který se nachází v kapli pod chórem (dnes součást kapucínské hrobky).

Náklady na slavnost zaplatil hrabě Michael Ferdinand z Althanu, nejvyšší sudí markrabství, a jeho manželka, přispěla také městská rada. (Hrabě z Althanu je jako dobrodinec kláštera pořbený v hrobce pod kostelem.)

Více na http://kapucini.cz