Biskupství brněnské

Brněnská muzejní noc 2015 v Diecézním muzeu

Ilustrace
16.5.2015

V sobotu 16. května 2015 se v jihomoravské metropoli koná již jedenáctý ročník Brněnské muzejní noci, akce, která pravidelně láká desítky tisíc návštěvníků. K této jedinečné akci se pravidelně připojuje také Diecézní muzeum v Brně.

V čase od 19.00 do 24.00 hodin zde bude volně přístupná stálá expozice sakrálního umění Vita Christi – Život Kristův, kterou doprovodí další programy.

Brno: Již devět z jedenácti ročníků Brněnské muzejní noci je pevně spjato s Diecézním muzeem v Brně. Expozice sakrálního umění z brněnské diecéze – Vita Christi patří při této příležitosti tradičně k hojně navštěvovaným výstavám. Návštěvníci budou moci i letos mimo prohlídku stálé expozice zakusit večerní atmosféru pouličního divadla v okolí katedrály sv. Petra a Pavla při představení Ezau a Jákob v podání studentů JAMU. Studenti brněnské konzervatoře se pak pod vedením Mgr. Petra Kolaře představí při dvou varhanních koncertech v brněnské katedrále. Pro děti je jako obvykle připravena výtvarná dílna plná zajímavých nápadů.

Ani letos nebudou na Petrově chybět biblická zvířata. Kůzlata, která odkazují na inscenovaný příběh Ezaua a Jákoba, budou přítomna po celý večer v bezprostřední blízkosti muzea. Návštěvníci budou mít také jedinečnou příležitost zhlédnout proslulý Veraikon Gabriela Corneliuse von Maxe, který je do konce října 2015 mimořádně instalován ve stálé expozici.
Katedrála sv. Petra a Pavla bude příchozím zpřístupněna k nahlédnutí do 22.00 hodin, do stálé expozice Vita Christi bude zájemcům umožněn poslední vstup ve 23.00 hodin.

Podrobný program všech zapojených institucí do XI. Brněnské muzejní noci je k dispozici v tištěných brožurkách, případně na internetových stránkách http://www.brnenskamuzejninoc.cz/ .