Biskupství brněnské

Biskup Vojtěch Cikrle předal medaili sv. Cyrila a Metoděje manželům Svobodovým

Ilustrace
17.4.2015

Za více než dvacet let přednáškové činnosti a obětavé služby církvi předal dnes (17. dubna 2015) v prostorách biskupské rezidence na Petrově biskup Vojtěch Cikrle pamětní medaili sv. Cyrila a Metoděje manželům MUDr. Viole Svobodové (*1942) a prof. MUDr. Augustinu Svobodovi, CSc., dr.h.c. (*1940).

Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc, d.h.c., nar. 1940, vystudoval lékařskou fakultu MU v Brně, po promoci působil jako učitel a vědecký pracovník na biologickém ústavu lékařské fakulty MU v Brně. Věnoval se výzkumu buňky a publikoval velkou řadu časopiseckých a knižních odborných publikací. V roce 1996 obdržel čestný doktorát na univerzitě v Segedíně. Mimo činnosti ve vědeckých společnostech působí rovněž v Moravsko-slezské křesťanské akademii a Kolegiu katolických lékařů a učí bioetiku na PedF MU v Brně.

 

MUDr. Viola Svobodová, nar. 1942, vystudovala lékařskou fakultu MU v Brně. Po krátké praxi v kyjovské nemocnici pracovala od roku 1970 na fakultních klinikách v Brně, naposled jako primářka infekční kliniky. Získala odborné vzdělání v interní medicíně, lékařské genetice a infekčním lékařství. Od roku 1998 pracovala v hospici v Brně a Rajhradě a od roku 2004 jako primářka v hospici sv. Alžběty. Odborně se věnuje bioetickým otázkám paliativní a hospicové péče, důstojnosti člověka ve zdraví a nemoci a doprovázení starých a nemocných. Je členkou výboru Asociace kolegií katolických lékařů ČR.

 

Manželé Svobodovi jsou členy laické komunity Emmanuel, kde se věnují se pastoraci manželů a snoubenců, mladých lidí i seniorů. Do farností brněnské diecéze jsou zváni na katecheze na témata duchovní obnovy manželů, vdov a vdovců, seniorů, nemocných a biřmovanců a na katecheze o Božím slově a o křesťanském životě.