Biskupství brněnské

Udělování služby lektorátu v kněžském semináři

Ilustrace
26.3.2015

Službu lektorátu přijalo 22. března 2015 v olomoucké seminární kapli svatých Cyrila a Metoděje sedm bohoslovců třetího ročníku. Novými řádně ustanovenými lektory pro moravskou církevní provincii jsou za arcidiecézi olomouckou Ondřej Poštulka ze Svitav, Jan Svozilek z Dobromilic a Václav Škvařil z Vyškova; za diecézi brněnskou Ladislav Bublán z Měřína, Jaroslav Jurka z farnosti Třebíč – zámek a Vojtěch Zahrádka z třebíčské farnosti u svatého Martina. Za Ostravsko-opavskou diecézi přijal lektorát Jan Jurečka z Ostravy – Hrabové.

Udělovatelem služby byl biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz, O.Praem. V homilii navázal na evangelijní text o rozsévači, který je nepostradatelný u zasívání semene, které má přinést úrodu. Zdůraznil tím odpovědnost, která je se službou lektora spojena. Jedná se o poslání, které je dáno samotným Kristem. Je to Ježíš, kdo posílá své učedníky do světa hlásat evangelium, které je radostnou zvěstí. Právě na aspekt radosti při hlásaní božího slova kladl otec biskup velký důraz: „Moc vás prosím, aby jste při čtení božího slova pamatovali, že je to radostná zvěst. A to i přesto, že nás často svým slovem Bůh napomíná tak, jako rodiče napímanají děti, když dělají, co se nemá. Přijměte boží slovo a předávejte ho dál, aby ti, kteří ho přijmou od vás, vytvořili úrodnou půdu. V ní semeno božího slova může přinést hojnou úrodu.

Zaznamenal Miroslav Kulifaj