Biskupství brněnské

Tři dny křesťanské spirituality s Mons. Alešem Opatrným v Brně

Ilustrace
8.5.2015

Ve dnech 8. až 10. května 2015 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství oblíbenou akci Tři dny křesťanské spirituality. Setkání je určeno pro nejširší veřejnost, která chce poznat a žít křesťanský život v plnosti.

Po tři dny nás provází a dává impulsy křesťanská osobnost, která může ostatní inspirovat a povzbudit na naší životní cestě. Pozvání letos přijal Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., teolog a autor duchovní literatury.

Brno: Setkání s Mons. doc. Ing. Mgr. Alešem Opatrným zahájí v pátek 8. května 2015 v 18.00 hodin v aule Biskupského gymnázia (Barvičova 85, Brno) úvodní přednáška: Čím žijeme? – Malá inventura obsahu našich hlav a srdcí.
V sobotu 9. května 2015 od 9.00 hodin se uskuteční celodenní rekolekce týkající se našeho života z eucharistie.

Témata přednášek:
S Bohem u jednoho stolu – Eucharistie jako vzácné pozvání pro život neideálního křesťana s neideálními bližními v neideálním světě.

Eucharistický člověk – ten, který se dává – Přijímám, abych se dával. Jsem přijat, abych přijímal druhé.

Eucharistický člověk – ten, který děkuje a chválí – Dík a chvála jako zpěv uzdravovaného nitra k oslavě Boží.

Závěrečná část každé přednášky bude vyhrazena dotazům. Sobotní program zakončí mše v 16.00 hodin.

Tři dny křesťanské spirituality ukončí v neděli 10. května 2015 mše svatá v kostele svatého Michala (Dominikánské náměstí) se začátkem v 9.00 hodin. Po ní bude následovat autogramiáda v knihkupectví U Michala (Dominikánské nám. 8, Brno).

Na program se předem nepřihlašuje.
Sobotní rekolekce nenavazuje na páteční přednášku a lze ji absolvovat samostatně, ale sobotní program se doporučuje absolvovat celý včetne mše svaté.
Během soboty bude příležitost slavit svátost smíření.
Stravenku na oběd si lze zakoupit na místě v sobotu ráno do 9.30 hodin.
V rámci rekolekce bude možnost zakoupení duchovní literatury ze široké nabídky titulů distribuce Karmelitánského nakladatelství.

Plakát