Biskupství brněnské

Pallotini spusili nové webové stránky

Ilustrace
26.1.2015

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 uplynulo 165 let od smrti sv. Vincence Pallottiho, zakladatele Společnosti katolického apoštolátu (pallotinů). Pallotti byl římský diecézní kněz, který v 19. století přišel s myšlenkou Unie katolického apoštolátu. Jak říká P. Wojciech Zubkowicz, SAC: "Cílem Unie je oživovat víru a rozpalovat lásku mezi věřícími, a tak vést k obnově a šíření víry. Unieby měla sdružovat věřící všech stavů i profesí a povzbuzovat je k apoštolské angažovanosti a spolupráci v jednotě. V současné době pallotini připravují českou verzi stanov Unii katolického apoštolátu, která získala schválení Svatého stolce a šíří se v mnoha zemích světa".

V den slavnosti sv. Vincence Pallottiho pallotini spustili webové stránky (www.pallotini.cz), na kterých se budou zveřejňovat informace o Unii katolického apoštolátu, o sv. Vincenci Pallottim a jeho spiritualitě, a také aktuality ze života řádů pallotinů.
Řád pallotinů působí v České republice od roku 2002. Kromě služby ve farnostech se pallotini věnují také šíření úcty k Božímu milosrdenství. Působí u prvního kostela v České republice, který je zasvěcen Božímu milosrdenství a sv. sestře Faustyně ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě, vydávají časopis Apoštol Božího milosrdenství a pořádají každý rok koncem července pěší pouť k Božímu milosrdenství. Pallotini zahájili u kostela ve Slavkovicích projekt „Nikodémova noc“ (www.nikodemovanoc.cz) , který v současné době už přesáhl hranice republiky a probíhá také v Itálii, na Slovensku a v Polsku.