Biskupství brněnské

Modlitba k 8. světovému setkání rodin v roce 2015 ve Filadelfii

Bože a Otče nás všech,
v jednotě s Ježíšem,
svým synem a naším Spasitelem,
jsi nás učinil svými syny a dcerami
v rodině církve.
Dej ať tvá milost a tvá láska
pomáhají našim rodinám,
aby byly vzájemně spojeny
ve věrnosti evangeliu.

Dej, ať příklad Svaté rodiny a moc Ducha Svatého
pomáhají všem rodinám uskutečnit domov společenství a modlitby,
a shlédni zvláště na ty, které podstupují zkoušky,
aby vždy žily v pravdě a lásce.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality