Biskupství brněnské

Realizace kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce pokračuje

Ilustrace
16.5.2014

Moderní kaple Panny Marie bolestné v Nesvěčilce bude zároveň sloužit jako vzdělávací, charitní a duchovní centrum. Začne možná už letos růst u obce Nesvačilka na Židlochovicku. Šedesát místních věřících z tří set obyvatel velké vesnice se léta schází o útercích v sále obecního úřadu. Kapli si chtěli vystavět už po válce, ale nepodařilo se to.

Informace o kapli je na internetové adrese www.kaplenesvacilka.cz

 

 

Místní duchovní správce R.D. Mgr. René Strouhal stále hledá cesty k finančnímu zabezpečení plánované stavby. Ve svém posledním dopise píše:

Sestry a bratři,

dovolte, abychom vás oslovili ne úplně novou, ale naléhavou myšlenkou – zřídit charitativní, vzdělávací a duchovní centrum s kaplí v obci Nesvačilka spadající pod správu Římskokatolické farnosti Moutnice.
Výše zmíněná stavba má napomáhat:

- v oblasti spirituálních potřeb spoluobčanů - věřícím, kteří se roky schází v sále nesvačilského obecního úřadu, protože jim schází místo k setkávání, a to v pastorační péči Římskokatolické farnosti Moutnice;

- v oblasti charitních projektů - chudým a opuštěným dětem ve spolupráci s Oblastní charitou Hodonín a dětem a mládeži v dětských domovech ve spolupráci s Nadací Kopretina;

- v oblasti osvěty - podpoře rodin ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno a podpoře tradičních křesťanských a všeobecně lidských hodnot s Centrem pro studium demokracie a kultury Brno;

Moderní kaple bude zasvěcena Panně Marii Sedmibolestné, proto symboliku jejích „sedmi bolů“ můžeme najít všude. V sedmi dřevěných sloupech podpírajících tubusovitou konstrukci, v úzkých oknech připomínajících slzy Bohorodičky nebo ve slunečním světle, které jimi proniká dovnitř a ukazuje, že i za trápením prosvítá naděje. Ke kapli bude patřit i meditativně relaxační park, jabloňová alej a křížová cesta. Smyslem areálu je tak poskytnout prostor pro příjemné procházky a především vytvořit zázemí pro duchovní a kulturní život obce i celého regionu.

Po dlouhých a vleklých legislativních, inženýrských a projektových jednáních jsme začali terénní práce, dále pokračujeme budováním základů a výstavbou dvou metrového kamenného soklu. Poté přijde na řadu důmyslná dřevěná konstrukce, na níž nyní opracováváme a uskladňujeme materiál, a další výstavba.

Dnešní doba takovým projektům příliš nepřeje. Proto si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o finanční příspěvek.

Pokud byste se rozhodli přispět, uvádíme číslo účtu: 2300338440/2010.
Díky za váš případný dar, který pomůže dobré věci!

Za realizační tým s přáním všeho dobrého

Mgr. René Strouhal, duchovní správce obce Nesvačilka
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality