Biskupství brněnské

Setkání pracovníků Diecézní charity Brno

Ilustrace
2.12.2013

Děkovnou bohoslužbu v rámci pravidelného adventního setkání s pracovníky Diecézní charity Brno bude celebrovat kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Mons. Václav Slouk v pondělí 2. prosince 2013 od 16.30 hodin v kostele sv. Augustina v Brně.

Brno: Po bohoslužbě se pracovníci Diecézní charity (DCH) Brno setkají na neformálním přátelském posezení.
V rámci DCH Brno pracuje deset Oblastních charit - v Blansku, Brně, Břeclavi, Hodoníně, Jihlavě, Rajhradu, Tišnově, Třebíči, Znojmě a ve Žďáru nad Sázavou - s cca 800 stálými zaměstnanci a osobami vázanými pracovními dohodami a se zhruba 600 dobrovolníky.