Biskupství brněnské

Kongres katechetů - Živá víra a cyrilometodějské tradice

Ilustrace
26.10.2013

Ve dnech 26.-28. 10. 2013 se bude na Velehradě, pod záštitou biskupa Karla Herbsta SDB, konat IX. celostátní kongres katechetů na téma Živá víra a cyrilometodějské tradice.

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kongres-katechetu-ziva-vira-a-cyrilometodejske-tradice/