Biskupství brněnské

Jedovnická farnost slaví

Ilustrace
27.10.2013

Jedovnická farnost si v neděli 27. října 2013 připomene 50. výročí nového interiéru farního kostela sv. Petra a Pavla. Zároveň si připomene 100 let od narození Mons. Františka Vavříčka, který změny inicioval. Slavnostní bohoslužbu v jedovnickém kostele v 10.30 hodin bude celebrovat generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Jedovnice: Mons. František Vavříček (1913-1995) byl iniciátorem stavby kostela v Senetářově (autor Ludvík Kolek) a moderních úprav kostela v Jedovnicích (autoři Koblasa, Medek, Istler).

Současný blanenský děkan P. Václav Trmač na okolnosti stavby vzpomíná takto:
"Na počátku šedesátých let 20. století byl pseudogotický oltář v jedovnickém kostele působením podzemní vody natolik zničen, že ho bylo třeba nahradit novým. Když nový, tak skutečně nový, žádná kopie. Lidé schopní pojednat liturgický prostor byli po ruce a otec František Vavříček měl odvahu jít novou cestou.

Nápady dostávaly stále konkrétnější podobu, až jednou přišel den, kdy do kostela přivezli velké bedny obsahující časti nového oltáře. Do večera měla být instalace hotová. Otec František s oběma hospodyněmi seděli v lavici a s napjatým očekáváním se modlili. Obavy, že nový oltář nezapadne do prostoru, byly zbytečné. Mikuláš Medek a Jan Koblasa, Karel Nepraš a Josef Istler odvedli dobrou práci. Za zmínku stojí jejich prozíravost. Oltář, který byl v roce 1963 vybudován jako jeden celek, byl po liturgické reformě jednoduše rozdělen do dnešní podoby. Dobrý konec této akce byl povzbuzením k dalšímu budování - stavbě kostela sv. Josefa v Senetářově".

Z poslední vůle Mons. Františka Vavříčka:
Svou duši svěřuji do rukou milosrdného Boha, jehož dobrotu jsem v životě zakusil a od něhož doufám v odpuštění všech svých hříchů a chyb.
Svým farníkům děkuji za důvěru ke mně a za věrnou pomoc při všech pracech.
Stejně tak vděčím svým spolubratřím kaplanům za věrnou spolupráci.
Všechny prosím: předejte víru a život podle ní svým dětem.
Žehnám všem a prosím za odpuštění, komu jsem svým jednáním ublížil.
Modlete se za klid svého dlouholetého faráře, který vás všechny ve svém srdci miloval a za vás se denně modlil.

Moderní interiér jedovnického kostela včetně popisu najdete zde

Vzpomínkové video na Mons. Františka Vavříčka najdete zde.  Sestřih obsahuje i videa ze současného života jedovnické farnosti.