Biskupství brněnské

Konference Napříč generacemi

Ilustrace
27.11.2013

Konference Centra pro rodinu a sociální péči v Brně nazvaná NAPŘÍČ GENERACEMI se pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho koná ve středu 27. listopadu 2013.

Centrum pro rodinu a sociální péči vás zve na mezinárodní konferenci, která se koná ve středu 27. 11. 2013 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno, sál č. 2, od 9.30 do 14.30 hodin.

 

Konference je určena osobám, které se aktivně účastní v projektu Trojlístek či jsou zapojeny do programu KLAS (Klub aktivních seniorů). Zájemci z řad tisku a jiných médií jsou srdečně zváni na celý program, zejména pak na krátkou tiskovou konferenci, která proběhne 27. 11. 2013 v 9.00 hodin v hotelu Continental.

 

Trojlístek – sblížení tří generací

Hlavním cílem projektu je podpora a pomoc dvěma cílovým skupinám. Rodinám s dětmi, které nemají, nebo jen zřídkakdy vidí vlastní babičku – nejčastěji z důvodu velké vzdálenosti. Dále ženám zralého věku, které bývají osamělé, mají životní zkušenosti s výchovou a současně cítí potřebu pomáhat, být užitečné a předávat dalším generacím jiný pohled na svět. CRSP vystupuje jako zprostředkovatel kontaktu mezi rodinami a náhradními babičkami. Po individuálních rozhovorech se zúčastněnými stranami doporučíme vhodné partnerství. Projekt podporuje mezigenerační soužití, solidaritu a soudržnost mezi generacemi; učí vzorce rodinného soužití a umožňuje jejich reálné prožívání. Vychází ze zkušeností rakouské služby Oma Dienst.

Projekt Trojlístek je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

 

KLAS – Klub aktivních seniorů

Klas slaví páté výročí činnosti. Je určen pro seniory, kteří hledají možnost najít nové přátele, chtějí se podělit o své radosti i starosti, naděje i smutky a být součástí skupiny, která rozvíjí vztahy mezi vrstevníky.

 

Centrum pro rodinu a sociální péči v číslech

CRSP bylo založeno v roce 1992 Biskupstvím brněnským. V průběhu 21 let činnosti CRSP prošlo jeho programy nejméně 56 tisíc účastníků, tvořených nejčastěji maminkami s dětmi, seniory či zájemci o lektorství. Aktivity směřující k veřejnosti (Diecézní pouť rodin, Dny otevřených dveří aj.) absolvovalo s CRSP přibližně 42 tisíc lidí. V průběhu let se ustálila nabídka na asi 25 pravidelných programech zajišťovaných průměrně 24 zaměstnanci a 90 externími spolupracovníky a lektory.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Vybíralová
tel. 605 234 509, gabriela.vybiralova@crsp.cz