Biskupství brněnské

Papež František vyzval katechety k otevřenosti a odvaze

Ilustrace
30.9.2013

Papež František se v pátek 27. září 2013 setkal s účastníky celosvětového kongresu katechetů, který se konal ve dnech 26. až 28. září 2013 v Římě v rámci Roku víry.

Řím: Kongresu se účastnilo na dva tisíce katechetek a katechetů, kterým leží na srdci otázky předávání víry. Mezi nimi jsou také čtyři kardinálové, přes čtyřicet biskupů a téměř 300 kněží. Účastníci přijeli z 50 zemí světa. Z České republiky přijelo na kongres pět pracovnic diecézních katechetických center. Zprávu z místa konání zaslala Mgr. Marie Špačková, vedoucí Diecézního katechetického centra brněnské diecéze.

„Katecheze je pilířem výchovy ve víře,“ zdůraznil papež František hned na začátku své katecheze a poděkoval přítomným za jejich službu v církvi. „Být katechetou je povolání, ne pouze zaměstnání. Potřebujeme dobré katechety. … I já jsem katecheta!“

„Církev neroste proselytismem, tj. cíleným získáváním nových věřících, ale svědectvím lidí, které je přitažlivé.“ Poté citoval sv. Františka z Assisi, který říkával svým bratřím: „Hlásejte stále evangelium, a když to bude nezbytné, pak i slovy!“

Papež František zdůraznil katechetům tři skutečnosti, které by si měli osvojit a stále se o ně snažit: vycházet stále od Krista, zůstávat s ním a nebát se jít k těm, kdo jsou Bohu vzdálení.

Je potřeba být kreativní a odvážit se vyjít ze zajetých kolejí, i když je to náročné. Ježíš jde před námi a očekává nás ­ například v srdci našeho bratra, v jeho rozbolavělém těle, v jeho duši bez víry… Mějme tedy odvahu jít tam, kam nás Kristus posílá