Biskupství brněnské

Modlitba za mír v Sýrii v kostele sv. Augustina v Brně

Ilustrace
7.9.2013

Papež František vyhlásil den 7. září za den postu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle se k jeho výzvě hned připojil a obrátil se na všechny kněze v brněnské diecézi, aby se svými farníky k této výzvě připojili a aby se v nedělních bohoslužbách také objevily prosby na tento úmysl.

Každá farnost se připojí podle svých možnostní k dnešnímu postu a modlitbám, k účasti nabízíme jednu konkrétní akci, a sice u kostela sv. Augustian v Brně (nám. Míru):

Modlitba za mír na přání papeže Františka se bude v kostele sv. Augustina konat v sobotu 7. září 2013 od 19:00 do 24:00 hodin s tímto rámcovým programem:

Během večera se přítomni pomodlí růženec, přečte se výzva Sv. otce modlitbě, po adoraci před vystavenou eucharistií budou následovat prosby za mír, za papeže, za vlády světa, za smíření a odpuštění, za oběti politických a náboženských konfliktů. Potom budou kající žalmy, zpěvy a tichá modlitba, svátostnému požehnání o půlnoci bude předcházet modlitba za mír z kancionálu. Jsou zváni všichni, kterým není situace lhostejná.