Biskupství brněnské

Kněží ze sekulárního institutu Schönstatt-Patres ve farnosti Brno-Křenová

Ilustrace
16.8.2013

S platností od 1. srpna 2013 převzali duchovní správu brněnské farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici tři kněží ze sekulárního institutu Schönstatt-Patres, ze Schönstattského hnutí.

Nově jmenovaný farář P. Petr Polívka přibližuje charisma hnutí, jehož zakladatelem a duchovním otcem je P. Josef Kentenich (1885-1968): "Schönstattskému hnutí je blízká pastorační práce s rodinami a mládeží, snažíme se propojovat víru s konkrétním životem. Zatím se seznamujeme s farností. Byl bych rád, aby lidé u nás našli příležitost k dobré svátosti smíření a duchovním rozhovorům, které by mohly být do budoucna přínosem pro tuto farnost v centru města. Za nedlouho zde oslavíme 100. výročí posvěcení místního kostela."

O Schöntattském hnutí více na www.schoenstatt.cz