Biskupství brněnské

Letní slavnosti 2013 ve farnosti Moutnice

Ilustrace
25.8.2013

Na konec srpna a první polovinu září 2013 připravila farnost Moutnice řadu liturgických akcí provázených zajímavými doprovodnými akcemi.

KROJOVANÁ SLAVNOSTNÍ HODOVÁ A DOŽÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA

 • Stárci letošního roku přednesou tradiční poděkování za úrodu.
 •  Bohoslužbu bude celebrovat Mons. Josef Zouhar, prezident Diecézní charity Brněnské diecéze.
 •  V rámci letošního Cyrilometodějského roku zazní staroslovenské velehradské zpěvy.
 •  V neděli 25.8. 2013 v 10:30 hodin v starobylém a památném farním chrámu sv. Jiljí.

KROJOVANÉ ROZAŘÍNSKÉ HODY S LIDOVOU VESELICÍ

 • Symbolické zahájení se uskuteční před sousoším sv. Cyrila a Metoděje u farního chrámu a poté bude následovat společná cesta do areálu farního centra.
 •  Slavnostní liturgii bude celebrovat Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské.
 •  Po slavnostní bohoslužbě proběhne veselice, při níž k tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika Kyničan.
 •  Občerstvení bude zajištěno.
 •  V případě nepříznivého počasí celý program proběhne v opravených prostorách dvorního traktu.
 •  V neděli 1.9. 2013 v 14:30 hodin.

TRADIČNÍ „VENI SANCTE“ – Zahájení školního a akademického roku s následným táborákem a koncertem

 •  Začátek v 17 hodin v chrámu sv. Jiljí.
 •  Poté zábavný program v areálu farního centra.
 •  Hraje Music MZ.
 •  V případě nepříznivého počasí zábavná část programu proběhne v opravených prostorách dvorního traktu.
 •  Ve středu 4.9. 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KROJOVANÁ HODOVÁ BOHOSLUŽBA V NESVAČILCE

 •  S průvodem stárků.
 •  Bohoslužbu bude celebrovat Mons. Václav Slouk, II. kanovník Královské stoliční kapituly.
 •  Velká sbírka na novostavbu kaple.
 •  V neděli 15.9. v 10:30 hodin v prostorách u kapličky.