Biskupství brněnské

Zemřel nejstarší kněz brněnské diecéze, P. Josef Hinterhölzl

Ilustrace
10.8.2013

R.D. Josef Hinterhölzl, nejstarší kněz brněnské diecéze, zemřel 3. srpna 2013 v Charitním domově pro kněze na Moravci. Rozloučíme se s ním při mši v sobotu 10. srpna 2013 v 9.30 hodin ve farním kostele Povýšení svatého Kříže na Moravci. Poté bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově ke slavnému vzkříšení.

R. D. Josef Hinterhölzl se narodil 16. května 1915 v Šumné (farnost Štítary na Moravě), na kněze byl vysvěcen 5. července 1939 v Brně.

Kněžské působení zahájil jako kooperátor nejprve v Troubsku, pak v Brně-Tuřanech a později v Brně u sv. Tomáše.

V říjnu 1949 se stal farářem na Vranově nad Dyjí.

Na podzim 1956 odešel jako kooperátor do Jamného u Jihlavy, v roce 1976 se stal administrátorem v Brně-Lískovci.

V letech 1981-1984 mu byl odebrán státní souhlas; žil v Jamném u Jihlavy, krátce zastupoval ve Zhoři nad Jihlavou.

Od roku 1984 působil v Jamném u Jihlavy jako výpomocný duchovní, v roce 1991 byl tamtéž ustanoven farářem.

V lednu 2005 nastoupil do Charitního domova důchodců pro kněze na Moravci a zde 3. srpna 2013 zemřel.

Dne 5. prosince 2007 při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Rozloučíme se s ním při svaté v sobotu 10. srpna 2013 v 09:30 hodin ve farním kostele Povýšení svatého Kříže na Moravci.

Poté bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově ke slavnému vzkříšení.

Parte