Biskupství brněnské

P. Petr Vrbacký spirituálem v Telogickém konviktu

Ilustrace
1.8.2013

Po šestnácti letech působení v jedné z největších brněnských farností, v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně, odchází její dosavadní farář P. Mgr. Petr Vrbacký do Olomouce, kde je Českou biskupskou konferencí pověřen službou spirituála Teologického konviktu.

Teologický konvikt je první, dá se říci přípravný ročník pro zájemce z celé republiky, kteří byli přijati ve svých diecézích k přípravě na kněžství. Od roku 2002 sídlí Teologický konvikt v Olomouci.
Jak uvádí časopis Tarsicius: " Jsou různé služby v církvi, jsou různé „obory“ kněžství. Nejvíce známe kněze ve farnosti, víme, že jsou také vojenští kaplani, v církevních školách bývá spirituál. Spirituál Teologického konviktu je však v České republice jenom jeden."
Slovo spirituál je odvozené od latinského „spiritus“ = duch. Jeho hlavním úkolem je pomáhat těm, kdo jsou mu svěřeni, a doprovázet je v jejich duchovním životě i rozeznávání představ o svém životním povolání.