Biskupství brněnské

Sympozium kanonického práva ve Vranově u Brna

Ilustrace
10.9.2013

První sympozium kanonického práva se bude konat ve dnech 6 až 8. října 2013 ve Vranově u Brna. Jeho cílem je představit pracovníkům církevních soudů, studentům papežské Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu a dalším zájemcům hlavní směry rozvoje během posledních let v oblasti normativní, doktrinální a jurisprudenční, a to v řízeních ohledně prohlášení neplatnosti manželství a v dalších aktivitách tribunálů.

Vranov u Brna: Říjnové sympozium je také možností jak uvést do praxe povinnost stanovenou instrukcí Dignitas connubii, totiž: „Aby svůj úřad vykonávali správně, mají soudci, obhájci svazku a ochránci spravedlnosti dbát o to, aby získávali stále hlubší znalost manželského a procesního práva. Obzvláště je nutné, aby studovali jurisprudenci Římské roty, neboť jejím úkolem je pečovat o jednotnost jurisprudence a napomáhat podřízeným soudům vlastními rozsudky.“ (srov. Pastor bonus, čl. 126; Istrukce Dignitas connubii, čl. 35 §§ 2 a 3).

Pořadatelem sympozia je Akademia kanonického práva v Brně, která také od roku 2012 organizuje společně s papežskou Katolickou univerzitou Jana Pavla II. v Lublinu postgraduální studium kanonického práva.

 Program sympozia a bližší informace, včetně přihlášky, jsou k dispozici na webových stránkách http://www.akademie.biskupstvi.cz/. Zájemci se mohou přihlásit do 10. září 2013.

 Pozvánka