Biskupství brněnské

Obnova střechy kostela v Tasovicích se blíží ke konci

Ilustrace
30.7.2013

Obnova střešního pláště na kostele sv. Klementa Hofbauera v Tasovicích u Znojma se již blíží ke konci. V úterý 30. července 2013 dopoledne bude na věž kostela umístěn a posvěcen nový kříž. Bude tak ukončena jedna etapa zdejších oprav a dojde k převzetí hotového díla.

Kostel sv. Klementa byl postaven v r. 1933 dle projektu významného vídeňského architekta prof. Clemense Holzmeistera. Kostel stojí na místě rodného domu sv. Klementa Marie Hofbauera a slouží již 80 let nejen zdejším obyvatelům, ale i poutníkům a dalším návštěvníkům, kteří na toto místo přicházejí i z velké dálky.

 


Předpokládaný program v úterý 30. července 2013:

 

7.00 zahájení závěrečných prací

7.30 odstraňování staré střechy z věže kostela pomocí jeřábu

8.30 montáž opraveného kříže na novou střešní konstrukci

9.00 požehnání opraveného a pozlaceného kříže

9.30 vyzvednutí nové střechy s opraveným křížem pomocí jeřábu na věž kostela

10.00 kontrolní den a předání díla

 


(Časový harmonogram se může změnit v závislosti na postupu prací. )

 


Redemptoristé při této příležitosti poděkují všem, kteří k opravě přispěli modlitbou, pomocí, finančním darem i jiným způsobem.

Po dokončení střechy se opravy přesunou do interiéru kostela. Finanční prostředky na opravu klenby, prasklin, štuků, výmalbu apod. se shromažďují i nadále na č.ú. 35-1580293309/0800.