Biskupství brněnské

Chcete si společně s námi přečíst Bibli? aneb Program: Vezmi a čti celou Bibli

Ilustrace
6.9.2013

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible v brněnské diecézi. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze rozpis četby celé Bible v rozmezí dvou let, a to ve dvou variantách:
1) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění nepřečteného;
2) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně podle svých možností během daného měsíce).

Slavnostní zahájení společné četby Písma svatého je naplánováno na neděli 6. října 2013 při nedělních bohoslužbách ve farnostech s požehnáním pro ty, kteří se rozhodli Bibli přečíst. Je možno číst libovolný překlad Písma (u ekumenického překladu jsou úvodní poznámky k příslušné knize, u Jeruzalémské bible jsou podrobnější poznámky a vysvětlivky).

Přípravou na čtení Písma svatého mohou být publikace (některé jsou zdarma dostupné i na internetu), které můžete číst již během srpna a září 2013:
Dei verbum – konstituce II. vatikánského koncilu O Božím zjeven;
Mnoho hlasů jedna víra – Felix Porsch, vydal Zvon - uvedení do Nového zákona;
Úvod do Písma sv. St. Zákona – Dominik Duka, ke stažení: http://www.krystal.op.cz/dalsi-on-line-knihy.

Rozpis četby byl připraven na základě návodu pod názvem Světlem pro mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku pražského biblisty Angela Scarana S.S.L. Th.D. (s laskavým svolením Nakladatelství Paulínky). Nechme tedy promluvit jeho, jak vysvětluje v úvodu knihy:

„Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku? (Pozn.: Brněnské biskupství to plánuje na dva roky). Proč vůbec chtít nějaký plán čtení Písma? Bibli lze samozřejmě číst různými způsoby – a ideální je ta metoda, která mě nejvíce obohacuje. Určit si k četbě pravidelný čas je dobré předsevzetí, zkušenost však ukazuje, že je velmi těžké nalézt způsob, jak přečíst celou Bibli a jak v tomto úmyslu vytrvat. Výhoda plánu spočívá právě v tom, že nás donutí k věrnosti a k vytrvalosti. Lépe řečeno – je to dobrá pomůcka, která může motivovat k soustavné četbě Písma dotažené až do konce, k četbě Písma vedené nikoli náhodou a namátkou, ale podle určitých hledisek, umožňujících plastičtější a ucelenější pohled na biblické poselství. Tento plán usnadní přečíst celou Bibli za dva roky, a to včetně deuterokanonických knih. Plán četby jsem chtěl uspořádat s ohledem na tato hlediska: hledisko chronologické, exegetické a pastorační (…).

Starozákonní čtení střídá četba z Nového zákona, v jehož světle se díváme na Starý zákon. Tak např. Genesis střídá Evangelium podle sv. Marka, které tvoří jádro a počátek novozákonní zvěsti. Následuje list Židům, který nám očima Nového zákona přibližuje význam starozákonních liturgických pravidel – obsažených v Levitiku. Skutky apoštolů předkládají dějiny lidu novozákonního, navazující ovšem na dějiny lidu starozákonního. List Galaťanům ukazuje základ křesťanského života – víru. Z ní pak mají plynout skutky, jak podtrhuje následující Deuteronomium.

Rozpis se snaží nabídnout rozmanitost, která by narušila dlouhé pasáže knih historických. A proto jsou starozákonní knihy prokládány novozákonními spisy, po částech se čtou knihy mudroslovné a žalmy, opět střídány novozákonními spisy a proroky. Bezprostředně za sebou jsou naopak uváděny listy napsané stejnému adresátovi, aby vynikla jejich obsahová podobnost.

Z praktických důvodů je každý sedmý den četby vyhrazen času na reflexi a rovněž na závěr každého měsíce je ponecháno několik dnů volna. Ať už k hlubšímu zamyšlení nad dosud přečteným anebo třeba k dohnání skluzu, který by jinak mohl odradit od dalšího čtení…“

Jak říká ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze, P. Roman Kubín: „Můžeme tedy začít společně 7. října 2013 nebo se můžete připojit k programu Vezmi a čti celou Bibli vlastně kdykoli. V každém případě je účastník stále v tichém silném spojení s dalšími čtenáři, a to dává každému vnitřní podporu a jistotu: Nejsem v tom sám. Můžeme se vzájemně podporovat vzájemnou vytrvalostí i modlitbou. I v případě, že se na nějaký čas zastavím na místě, dá se později k biblickým poutníkům opět přidat a podle vlastní libosti dohnat, co zameškám.
Ať už to bude jakkoli, určitě si mohu z četby Bible odnést moudrost a sílu pro každý den.
Stejně jako z vytrvalé účasti na eucharistickém tajemství vzrůstá život církve, tak smíme doufat v nový podnět pro duchovní život ze zvýšené úcty k Božímu slovu, které „trvá na věky“(Dei Verbum, 26).“

Bibli je možné číst přímo z počítače nebo malého PDA, z vlastní Bible nebo tyto možnosti kombinovat. Úryvky lze také dostávat každý den na e-mail (registrace bude zveřejněna na webu biskupství).