Biskupství brněnské

Počet katolíků přesáhl 1,2 miliardy

Ilustrace
25.6.2013

Podle nejnovější Statistické církevní ročenky za rok 2011 stoupl celosvětový počet katolíků na 1, 2 miliardy osob. Statistická ročenka obsahuje údaje o počtech biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a vůbec všech mužů a žen katolického vyznání k 31. prosinci roku 2011. Uvádí také koeficienty jejich početního nárůstu či poklesu ve srovnání s rokem 2010.

http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/pocet-katoliku-presahl-1-2-miliardy/