Biskupství brněnské

Jaké bylo Velkomoravské dobrodružství?

Ilustrace
17.6.2013

Na dva tisíce školáků z různých farností brněnské diecéze prožilo ve 2. pololetí zanedlouho končícího školního roku dobrodružství, a to dobrodružství Velkomoravské. V rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu uspořádalo totiž Biskupství brněnské vědomostní soutěž pro děti od 3. do 9. třídy s názvem Velkomoravské dobrodružství 2013. Cílem projektu bylo seznámit děti s životem a odkazem soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou odkazem cyrilometodějské mise. Organizaci zajišťovalo Diecézní katechetické centrum.

Soutěž měla tři kola – domácí, farní a děkanátní. Z farních kol postoupilo podle daných pravidel asi 650 dětí do kol děkanátních, která se uskutečnila na 10 místech brněnské diecéze, kam se vždy sjeli soutěžící z jednoho nebo více děkanství.

Děti nejprve prokázaly velké znalosti a vědomosti v testu, a pak také dovednosti a schopnost spolupráce – stejně jako dokázali spolupracovat bratři Cyril a Metoděj a jejich žáci. Ke zvládnutí úkolů připravených na stanovištích to bylo totiž nutné. Měli například za úkol objevit a poskládat „archeologické vykopávky“ z Velké Moravy, určit buzolou směr, kterým leží řecká Soluň, vyluštit text psaný hlaholicí, přenášet „světlo víry“ symbolizované svící, poznat předměty a plodiny, které pěstovali staří Slované. Soutěžící zažili také něco ze školy na Hoře sv. Klimenta a vyzkoušeli si, jaké to je hovořit několika cizími jazyky, jak to dokázal sv. Cyril.

Jak se o soutěži vyjádřili samotní účastníci? Radio Proglas, které na tomto projektu spolupracovalo prostřednictvím redaktora a moderátora Luďka Strašáka, zmapovalo autentické výpovědi soutěžících v pořadu Barvínek s názvem Na Velkou Moravu! (Premiéra 11. 6. 2013, opakování v sobotu 15. 6. 2013 od 9.30 hodin, později pak záznam v archívu Proglasu).

Velkomoravské dobrodružství sice skončilo, ale dobrodružství života z víry pokračuje. To budou dětem připomínat cyrilometodějské křížky, které obdrželi všichni účastníci soutěže jako odměnu a také jako symbol úkolu – nést dál víru, naději, lásku, světlo a dobro.

Výsledky děkanátních kol a atmosféru soutěže zachycenou ve fotografiích je možno si prohlédnout na webových stránkách Biskupství brněnského pod ikonkou Velkomoravské dobrodružství: http://brno.biskupstvi.cz/kc/Velkomor_dobrodruzstvi.html.

 

Pořad Barvínek Radia Proglas, který je celý věnován soutěži, je k poslechnutí zde:

http://www.proglas.cz/detail-poradu/2013-06-11-16-00.html