Biskupství brněnské

V Brně se představí světová premiéra inscenace Cyril a Metoděj

Ilustrace
22.6.2013 - 24.6.2013

Hraní pod otevřeným nebem na nádvoří Biskupského dvora nedaleko Zelného trhu v Brně se již stává tradicí. Letos jej zahájí světová premiéra inscenace "Cyril a Metoděj aneb Dobrodružství písma", kterou umělecký kolektiv Městského divadla Brno připravil k výročí jejich mise. Představení jsou plánována na 22. až 24. června, a 4. až 7. července 2013 vždy od 20.30 hodin.

Brno: Osud soluňských věrozvěstů a jejich velkomoravské mise tvoří jeden ze zakladatelských příběhů českého národa a podstatný prvek jeho identity.

Autoři Stanislav Slovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán.se ve svém vyprávění soustředí na posledních šest let Cyrilova/Konstantinova života - jeho a Metodějův příchod na Velkou Moravu, vytvoření písma hlaholice, zavedení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka, odchod z Moravy a posléze na triumfální obhajobu jejich mise a oprávněnosti slovanské liturgie.Inscenace je vytvářena ve specifickém žánru "činohry s baletem". Činoherní výstupy jsou prokládány samostatnými baletními výstupy s hudbou Karla Albrechta, která byla speciálně pro tuto inscenaci zkomponována. Tanec dodává inscenaci hlubší symbolický ráz a poukazuje na obecnější smysl cyrilometodějského příběhu a dále ji vizuálně obohacuje a navíc vypráví i další samostatný příběh - příběh písma. Písma, které je dobrým sluhou, ale zlým pánem, písma, kterým se dá napsat kniha básní i anonymní udání, milostný dopis i rozsudek smrti. Světová premiéra inscenace, jejímž režisérem bude Stanislav Slovák, scénografem Jaroslav Milfajt a kostýmními výtvarnicemi Andrea Kučerová a Eliška Ondráčková, se odehraje na Biskupském dvoře 22. června 2013.
Vstupenky na představení lze získat již nyní v pokladně Městského divadla Brno. Hromadné objednávky vyřizuje komerční oddělení, Lidická 16, tel.: 533

316 410, e-mail: komercni@mdb.cz; a v pokladně MZM, Zelný trh.

Plakát

Tisková zpráva