Biskupství brněnské

V neděli 2. června 2013 proběhne eucharistická adorace ve všech kostelech světa

Ilustrace
2.6.2013

Převzato z webových stránke Radia Vatikán: Arcibiskup Salvatore Fisichella a jeho spolupracovníci dne 28.5.2013 v Tiskovém středisku Svatého stolce uvedli nadcházející události Roku víry. Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci přitom zdůraznil, že na dosavadní setkání Roku víry se dostavily více než čtyři miliony věřících. Počty poutníků jsou výmluvné, ještě více však oslovuje jejich živá účast a duchovní zralost, podotkl mons. Fisichella.

„Dnes představujeme další dvě události, které doprovodí budoucí průběh Roku víry. V první řadě je to eucharistická adorace, která se bude konat v bazilice sv. Petra v neděli 2. června od 17 do 18 hodin. (...) Církev zažije ve svých dějinách obdobnou událost vůbec poprvé, lze ji proto označit za „historickou“. Katedrály z celého světa se v onu hodinu synchronizují s římským časem, aby prožily společenství v eucharistické adoraci se Svatým otcem. “

Eucharistická úcta v církvi je stále velmi hluboká, zdůraznil arcibiskup Fisichella. Do nedělní adorace se zapojí jednotlivé biskupské konference, farnosti, řeholní společenství – zejména ta klauzurní – i laická hnutí.

„V pět hodin ráno tamního času se připojí Cookovy ostrovy, Samoa a Honolulu. V nejsevernějším bodě – islandském Reykjavíku – budou tři hodiny odpoledne. Všechny vietnamské diecéze budou uctívat Nejsvětější svátost o desáté hodině v noci, zatímco v korejských kostelích bude půlnoc. Z Tichomoří jsme dostali potvrzeno, že se připojí 3. června mezi jednou a druhou ráno. Pro místní církve na Šalamounových ostrovech nebo Papue Nové Guineje je toto noční bdění spojeno s nemalými problémy. Jak potvrzuje jeden tamní biskup: „Lidé ve vesnicích nemají elektrický proud a v mnoha farnostech je nebezpečné pohybovat se ve tmě. Navíc v současném období dešťů mnohé vesnice sužují záplavy“. Přesto se i tato místa k adoraci připojí.“

Nejsvětější svátosti se pokloní také katolíci v zemích, kde tvoří tradičně menšinu, dodal mons. Fisichella. V mnoha diecézích noční bdění vyústí v tradiční procesí Božího Těla. Papež František zformuloval dvě modlitební intence – za církev a za oběti nových forem otroctví. Svatý otec vyslovil přání, aby na tyto úmysly bylo během eucharistické adorace pamatováno.

1. Za církev rozptýlenou ve světě a dnes na znamení jednoty shromážděnou v adoraci Nejsvětější svátosti. Kéž ji Pán stále více přivádí k poslušnosti Jeho Slovu, aby před světem vystupovala ještě více „slavná, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady (Ef 5,28). Ať Slovo – nositel spásy – se skrze své věrné hlásání může opětovně stávat nositelem milosrdenství, a tak znovu vyvolávat zápal lásky, dodávat plný smysl bolesti a utrpení a navrátit radost a pokoj.
2. Za všechny ty, kteří v různých částech světa zažívají utrpení nových forem otroctví, jsou oběťmi válek, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a „otrocké“ práce. Za děti a ženy, které jsou vystaveny jakékoliv formě násilí. Kéž tiché volání o pomoc těchto lidí nalezne církev bdělou, aby s pohledem upřeným na Krista ukřižovaného nezapomněla mnohé bratry a sestry, kteří jsou vydáni napospas násilí. Za všechny ty, kteří žijí v ekonomické nejistotě, zejména za nezaměstnané; za staré lidi, přistěhovalce, bezdomovce, za vězně a všechny lidi na okraji společnosti. Ať je jim útěchou modlitba církve a její činná blízkost ať je podporuje v naději, síle a odvaze při obraně lidské důstojnosti.“

Další událost Roku víry proběhne 15. a 16. června a nese název „S vírou abyste měli život v jeho jménu“ , pokračoval arcibiskup Fisichella.

„Pojmenovali jsme toto setkání Evangelium vitae, abychom do něj zahrnuli rozsáhlou tematiku obrany lidského života, jeho podpory a úcty vůči němu. (...) Papež František bude slavit nedělní eucharistii společně s „národem života“ – tedy zejména katolickými hnutími za život, ale také rodinami, nebo ošetřovatelskými a špitálními řády . Na náměstí sv. Petra budou přítomni také mnozí nemocní, kterým Svatý otec vyhradí zvláštní pozornost. Sobotní program zahájí pouť ke hrobu sv. apoštola Petra a odpoledne bude pokračovat katechezí pro různé jazykové skupiny. Večer projde po Via della Conciliazione tiché světelné procesí, které na Svatopetrském náměstí uzavře duchovní program tvořený zajímavými svědectvími.“

Také na tuto iniciativu Roku víry se přihlásily skupiny z celého světa, potvrdil na dnešní tiskové konferenci mons. Salvatore Fisichella.

(jag)

K adoraci 2. června se připojuje také brněnská diecéze.

Více http://www.biskupstvi.cz/2013-05-23-slavnost-tela-a-krve-pane-v-jihomoravske-metropoli