Biskupství brněnské

Patriarcha Bartoloměj se zúčastní Noci kostelů v Brně

Ilustrace
24.5.2013 - 25.5.2013

Ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj prožije celý dnešní den v Brně. Při slavnostním obědě se setká také s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a v podvečer bude přivítán v rámci programu Noci kostelů v místním pravoslavném kostele sv. Václava.

 

Brno: Po úvodním slově patriarchy Bartoloměje v 17.45 hodin a po projevech dalších významných hostů bude program Noci kostelů v pravoslavném chrámě sv. Václava v Gorazdově ulici pokračovat od 18.30 hodin Všenočním bděním s Akathistem na počest návštěvy divotvorné ikony Přesvaté Bohorodice – vzácné ikony, mimořádně zapůjčené z ruské metropole.

 

V sobotu 25. května od 10.00 hodin se patriarcha Bartoloměj zúčastní v Mikulčicích oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pořádaných Pravoslavnou církví. V rámci programu zde povede bohoslužbu pravoslavné církve. Touto akcí vrcholí cyrilometodějské oslavy pravoslavné církve v Jihomoravském kraji. Podrobnosti o programu http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=205222&TypeID=2

 

 

Bartoloměj se stal konstantinopolským patriarchou v roce 1991. Českou republiku navštívil již v červnu 1998 a během ní se setkal také s prezidentem Václavem Havlem. V březnu 2013 se jako první hlava pravoslavné církve v historii zúčastnil inaugurační mše nového papeže Františka.