Biskupství brněnské

Krypta ve šlapanickém kostele se při Noci kostelů poprvé v historii otevře pro veřejnost

Ilustrace
24.5.2013

O letošní Noci kostelů v pátek 24. května 2013 bude mít veřejnost poprvé v historii možnost nahlédnout do centrální krypty kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích.

Do krypty, orientované v podélné ose druhého pole barokní lodi kostela, ústí úzké a strmé schodiště, nacházející se pod krycím kamenem, který je uložen centrálně v prvním poli lodi, těsně pod prvním stupněm dlažby presbyteria. Prostor o rozměrech 5,6 x 4,9 m a výšce 3,4 m je zaklenut valenou klenbou. Materiálem zdiva krypty jsou ostře pálené cihly barokního rozměru, zděné na vápennou maltu. Určitou zajímavostí jsou malé sintrové krápníky, které se vytvořily na severní stěně krypty dík přítomnosti vody.

Doba vzniku krypty není známa. V dochované matrice zemřelých šlapanické farnosti lze najít celkem devět údajů o pohřbech do této krypty, rozložených do časového období mezi roky 1733 až 1764. Podle těchto údajů je zde pohřbeno 5 příslušníků rodin tehdejších držitelů šlapanického lenního statkua svobodného dvora a dále dva kněží, kteří působili a zemřeli ve šlapanické farnosti.

V roce 1870 byl při výstavbě nové silnice, vedoucí od kostela ke hřbitovu, přerušen odvodňovací systém krypty, vybudovaný jejími stavebníky. Důsledkem bylo zavodnění prostoru krypty do výše odpovídající zvodnělým vrstvám pod kostelem, což následně způsobilo vlhnutí přilehlého zdiva prvního pole kostelní lodi. Naši předchůdci vyřešili vzniklý problém zavezením prostoru krypty spraší do úrovně havarijního odtokového kanálu, ležícího zhruba 1 m nad úrovní podlahy prostoru. Rakve tak tak zůstaly ukryty pod navážkou.

Na základě zaměření, provedeného v roce 1985 při kontrolním otevření krypty souvislosti s pokoncilními úpravami interiéru kostela lze předpokládat, že se na její západní straně nalézá 8 rakví, na východní potom 6. Rozdíl oproti devíti písemně doloženým pohřbům lze přičíst na vrub dokladově nedoložených pohřbů, uskutečněných do této krypty někdy před rokem 1733.

S případnými dotazy se můžete obracet na pana Miroslava Stárka ze šlapanické farnosti: mstarek@svsfem.cz