Biskupství brněnské

Výstava kostel365.cz

Ilustrace
24.5.2013

Výstavu tvoří dvanáct příběhů o kostelech a jejich obnově. Velkoformátové černobílé fotografie a doprovodné texty přibližují nejen místa, ale i jejich obnovený život. Výstava představuje místa, kde architektura po mnoho let pomáhala lidem a zastřešovala jejich duchovní cesty. Nyní - a často již bez vlastní střechy, té fyzické - potřebují pomoc samotné kostely. Vernisáž výstavy kostel365.cz proběhne v rámci Noci kostelů 24. května 2013 v 19.15 hodin v kostele sv. Michala v Brně. Otevřeno denně před bohoslužbami od 17.45 do 18.30 hodin, pro větší skupiny možno otevřít po domluvě i kdykoliv během dne.

 

Rok tvoří 365 dní a každý den začínají, pokračují a končí příběhy - příběhy lidí a příběhy míst: Linda a Patrick bydlí v bývalém kostele sv. Jana ve Švihově. Svůj dům postupně rekonstruují, v roce 2002 jim však do plánů významně zasáhla velká voda. Zatímco ve Švihově ničila, v Hrabové u Ostravy mohla voda pomoci. Kdyby byla ve zmíněném roce na místě včas, možná by zdejší vzácný dřevěný kostelík sv. Kateřiny Alexandrijské nelehl popelem. Zbylo z něj tehdy méně než z kostela Panny Marie v Dolních Kounicích, který, ač je torzem, láká mnoho návštěvníků každý rok k zastavení. Ponechat z kostela jen zbytky je tu záměrem. Jiné kostely by torzy zůstaly nezáměrně, kdyby si jich nevšimli lidé z různých občanských iniciativ nebo obecních úřadů. Díky pozorným lidem byl jako poklad objeven kostel sv. Jiří v Pelhřimovech na Osoblažsku, díky lidem se zájmem o historii a duchovní tradice znovu ožívá kostel sv. Markéty v Loukově.

Kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dnes již neslouží výhradně bohoslužbám a vyhledává je i člověk, který se nehlásí k církvi. Důvody mohou být různé. Naslouchejte vyprávění o osudech dvanácti staveb a posuďte sami výsledky lidské snahy o záchranu vzácných památek.

I kostely mají své příběhy ...Z brněnské diecéze jsou na výstavě zachyceny osudy kostela v klášteře Rosa coeli v Dolních Kounicích a v Hustopečích.

Zapůjčení výstavy podpořila stavební firma Tocháček spol. s r. o.

Po skončení výstavy v Brně bude její cesta pokračovat právě do kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.

 

 

Zpracováno s použitím textu Aleše Kozáka, autora výstavy