Biskupství brněnské

Biskup Cikrle ve svém rodišti oslaví výročí kaple

Ilustrace
9.6.2013

V neděli 9. června 2013 v 15.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit pontifikální bohoslužbu v Brně-Bosonohách při příležitosti 300. výročí místní kaple sv. Floriána.

Kaple v Bosonohách byla vystavěna v roce 1713. Obec se k jejímu zřízení rozhodla po ničivých požárech, které Bosonohy opakovaně postihly, a proto měla být kaple zasvěcena sv. Floriánovi, patronovi hasičů. Nově vystavěnou kapli v Bosonohách spravovali faráři z Troubska. Obzvlášť slavné bohoslužby se v ní konávaly vždy o svátku sv. Floriána – za tuto službu až do roku 1920 obec faráři z Troubska tradičně přenechávala 3 měřice obecního pole v Bosonohách do bezplatného užívání.