Biskupství brněnské

Archeologický výzkum v ambitu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích

Ilustrace
4.5.2013

Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích, založený v roce 1181, je pravděpodobně nejstarším ženským klášterem na Moravě. Biskupství brněnské, které jako vlastník provádí jeho obnovu, nechalo provést archeologický průzkum v ambitu kláštera, který měl ověřit některé anomálie z geofyzikálního průzkumu provedeného v roce 2011.

Průzkum proběhl pod vedením Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. se studenty antropologie PřFMU a ve spolupráci se společností Archaia Brno a Městem Dolní Kounice. Jako každý průzkum, tak i tento, s sebou přináší nové neočekávané poznatky. Široká veřejnost bude mít jedinečnou příležitost seznámit se s výsledky průzkumu přímo na místě prostřednictvím komentované prohlídky, a to již v sobotu 4. května 2013 mezi 15. a 18. hodinou. V příštím týdnu budou provedené sondy již zasypány. Návštěvníci se mohou zároveň zúčastnit Svatogothardských vinařských slavností, které v Dolních Kounicích probíhají na náměstí již od 13.00 hodin.

Další informace je připraven poskytnout pan David Merta, ředitel společnosti Archaia Brno - mobil 777 239 044.

Související článek

http://www.biskupstvi.cz/2012-06-21-vzacny-nalez-v-klastere-rosa-coeli-v-dolnich-kounicich