Biskupství brněnské

V Doubravníku budou požehnány restaurované varhany

Ilustrace
11.5.2013

V sobotu 11. května 2013 požehná generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek při bohoslužbě od 15.00 hodin nové varhany v kostele Povýšení sv. Kříže v Dubravníku. Od 16.30 hodin zazní koncert ze skladeb starých mistrů.

Pozvánka s programem

Historie varhan v Doubravníku (Prof. Jiří Sehnal)
Historie Městyse Doubravník a restaurování varhan (Ing. Barbora Šenkyříková, Prof. Jiří Sehnal)
Plakát


Program:

15:00 Slavnostní mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže

hlavní celebrant Mons. Mgr. Jiří Mikulášek,
generální vikář brněnské diecéze

16:30 Koncert ze skladeb starých barokních mistrů

hraje Mag. art. Ondřej Múčka, diecézní organolog,
absolvent Hochschule für Musik und darstellende Kunst v Grazu

Beseda s restaurátorem MgA. Daliborem Michkem

beseda s restaurátorem a členy Komise pro restaurování varhan
proběhne v prostorách místní sokolovny, občerstvení bude zajištěno