Biskupství brněnské

Mikulčice 2013 – Setkání kultur

Ilustrace
24.5.2013 - 26.5.2013

Jihomoravský kraj připravuje v rámci roku výročí příchodu svatého Cyrila a svatého Metoděje celou řadu aktivit, které vyvrcholí 24. 5. až 26. 5. 2013 v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích.

 

Oslavy zahájí dne 13. 4. 2013 od 18:00 hodin koncert v Brně (Besední dům) k 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a svatého Metoděje na Velkou Moravu. Na programu je světová premiéra skladby brněnského skladatele a dirigenta Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy „Bratři ze Soluně“ a skladba „Mše k poctě sv. Cyrila a Metoděje“ skladatele Michaela Haydna v podání Českých komorních sólistů a Českého filharmonického sboru Brno.

 

Další akce a aktivity:

 

Muzeum Brněnska, p. o.

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy, vyhlášená Radou JMK v roce 2012, vyhlášení výsledku soutěže 14. 6. 2013.

 

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstava v Hodoníně „Tradice svatého Cyrila a Metoděje v minulosti a dnes - Cyril a Metoděj ve folklorních motivech, vernisáž výstavy 13. 6. 2013.

Výstava v Mikulčicích „Velká Morava - poklady nejen hmotné“, od 10. 5. 2013.

Celoroční soutěže pro děti: malířská soutěž „Čarovné barvy země“, vědomostní olympiáda „Poznáváme cyrilometodějské tradice“, vyhlášení výsledků soutěže 13. 6. 2013.

 

V průběhu roku 2013 se uskuteční:

Šest tématických přednášek pro veřejnost.

Víkendový program pro rodiny „V Rasticově městě“.

Závěrečný pořad „Pocta Rasticovu městu Morava“.

 

V průběhu hlavních oslav v termínu 25 – 26. května 2013 budou probíhat následující akce:

Víkendový program pro rodiny „V Rasticově městě“ ve spolupráci s městy a obcemi regionu (město Hodonín, obec Lužice, obec Dolní Bojanovice a další…).

Koncerty VUS Ondráš, zpěvaček Žanny Bičevské, Marty Töpferové a místních kulturních souborů a sdružení.

U výše uvedených akcí bude muzeum zajišťovat místní propagaci (obsahové plakáty, inzerce, pohlednice, drobné upomínkové předměty).

 

 

Pátek 24. května 2013

Odborná konference Pravoslavné církve, která bude probíhat v odpoledních hodinách v hotelu International v Brně. Jihomoravský kraj a Masarykova univerzita jsou partnery této odborné konference. Předpokládá se účast patriarchy Bartoloměje.

 

Od 21:00 hodin bude v Mikulčicích probíhat natáčení televizního záznamu České televize k 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a svatého Metoděje na Velkou Moravu. Večerní záznam hudebně vizuální férie Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů je součástí pestrobarevné mozaiky aktivit připravovaných k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. Hlavním mediálním projektem výročí je stejnojmenné dokudrama, které vzniká v koprodukci společnosti Three brothers production a ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Českou televizí a dalšími partnery.

Večerní program si klade za cíl provázet více jak 40 rozdílných aktivit, které se k výročí na rok 2013 připravují, naladit diváka na slavnostní atmosféru a zábavnou formou jej uvítat ve filmovém světě připravovaného dokudramatu, který bude vstupovat na televizní obrazovky svým premiérovým dílem. V rámci programu vystoupí mimo jiné Dan Bárta, Jana Kirschner, Eva Urbanová a další.

Za pomoci hudebních, tanečních a scénických bloků propojených audiovizuálními triky budou představeny nejen hlavní hvězdy připravovaného dokudramatu, ale i celá řada předních interpretů. Pravdivé vyznění celého projektu podtrhnou dobové kostýmy a rekvizity z filmu Cyril a Metoděj.

 

Sobota 25. května 2013

Od 10:00 hodin do 12:30 hodin bude sloužena pravoslavná mše patriarchou Bartolomějem za účasti poutníků z celého světa a významných osobností ze společenského života (účast již přislíbili např. brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kardinál Dominik Duka, předseda Senátu Milan Štěch, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Karolína Peake a další). Celá mše bude přenášena živě prostřednictvím České televize a Českého rozhlasu 2. Pro poutníky je připraven další doprovodný program do večerních hodin na hlavním i vedlejším pódiu. Mimo jiné vystoupí VUS Ondráš, Pravoslavné sbory, Akademické pěvecké sdružení Moravan a pěvecké sbory okolních obcí.

 

Neděle 26. května 2013

Pro návštěvníky bude připraven rozsáhlý kulturní program zahrnující prezentaci tradic a lidového umění Jihomoravského kraje, dětské workshopy na téma Cyril a Metoděj, tématická výstava, duchovní setkání u sousoší Cyrila a Metoděje a na Akropoli u cyrilometodějského kříže, prohlídky expozic, odborný výklad u základů VI. kostela a další.

 

Na kulturním a duchovním programu s názvem Setkání kultur, jehož hlavním garantem a organizátorem je Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, se dále podílí Jihomoravský kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně, řada měst, obcí, institucí i jednotlivců.

Jihomoravský kraj se podílí na oslavách finanční částkou 10,5 milionu korun.

 

Aktuální informace pro poutníky k dopravě a organizaci hlavních oslav ve dnech 24. až 26. května 2013 budou na přelomu dubna a května k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje, Masarykova muzea, budou rovněž rozeslány obcím v Jihomoravském kraji a médiím.

 

(Zdroj: Tisková zpráva Jihomoravského kraje, web: www.kr-jihomoravsky.cz)