Biskupství brněnské

Národní pouť kněží na Velehradě již počátkem příštího týdne

Ilustrace
15.4.2013

Několik stovek římskokatolických kněží nebo jáhnů a s nimi i biskupové Čech, Moravy a Slezska se ve dnech 15.–17. dubna 2013 sejdou na Velehradě při své národní pouti. Setkání, které je součástí letošních oslav cyrilometodějského jubilea, ale také probíhajícího Roku víry, však není prvním podobným shromážděním na významném moravském poutním místě.

Hlavním motivem letošního setkání je obnova víry účastníků a jejich posvěcení. Kněží se budou moci zúčastnit kající bohoslužby jako „očištění pro den víry“, děkovat za dar kněžství a přemýšlet nad vlastní identitou a posláním. Významným bodem programu bude i vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka, nejvýznamnějšího českého teologa žijícího v zahraničí, od jehož úmrtí uplynou právě v úterý 16. dubna tři roky.

Tradice kněžských Setkání biskupů, kněží a jáhnů se má podle očekávání zúčastnit až šest set duchovních a půjde o vůbec první akci tohoto druhu v dějinách České republiky. Stěžejním bodem programu je poutní mše svatá, která bude ve velehradské bazilice sloužena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v úterý 16. dubna 2013 v 10.00 hodin, kázání se ujme kardinál Dominik Duka.

Kromě bohatého duchovního programu, do něhož budou zapojeni biskupové Čech a Moravy, zazní na pouti kněží mj. i celá řada zajímavých přednášek na témata, s nimiž se kněží ve své praxi setkávají. O hledání identity kněze např. promluví opat M. Samuel z trapistického kláštera v Novém Dvoře, P. Marek Vácha bude mít přednášku s tématem Současné otazníky křesťanské etiky a Tomáš Halík se ve svém vystoupení naopak zaměří na problematiku akademické pastorace a dialog s agnostiky.

V úterý 16. dubna si zároveň připomínáme kardinála Tomáše Špidlíka, nejvýznamnějšího českého teologa žijícího v zahraničí, který zemřel v roce 2010. Byl světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí i uznávaným reprezentantem a propagátorem české kultury. Právě z toho důvodu uvede den přednáška Marka Rupnika, ředitele římského Centra Aletti, jehož byl kardinál Špidlík členem, na téma Misie v dnešním světě.

Tradice kněžských poutí na Velehradě je ale již staršího data. Zatím poslední takové setkání se uskutečnilo v září roku 1990. Tato celonárodní pouť kněží po pádu komunismu měla kající ráz a byla projevem pokání za všechny kněžské chyby v době komunismu.

„Kněžská pouť se na Velehradě konala také v roce 1969, při oslavě výročí smrti sv. Cyrila,“ vzpomíná na počátky tradice olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Další setkání kněží zde potom proběhlo 10. dubna 1985 jako připomínka 1100. výročí smrti sv. Metoděje. Ačkoliv se tato pouť konala ve všední den, zúčastnilo se jí také přes deset tisíc lidí. Kardinál Tomášek během ní přečetl poselství papeže Jana Pavla II. vyzývající kněze k tomu, aby podle Metodějova vzoru nepodléhali strachu a beznaději, a vyzval zároveň přítomné duchovní, aby odmítali angažovanost v prorežimních aktivitách. „Toto setkání bylo jakýmsi předznamenáním hlavní pouti toho roku, kde katolíci poprvé významně zvedli hlavu a ozvali se proti režimu, který začal mít strach,“ dodal arcibiskup Graubner.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality