Biskupství brněnské

Proti nesvobodě slovem a hudbou.

Ilustrace
13.4.2013

PROTI NESVOBODĚ slovem a hudbou – to je název série koncertů, které připravuje Cordial musica o. s. ve spolupráci s o. s. Musica animata a římskokatolickými farnostmi, do kterých koncert zavítá. Chrámové sbory a soubory z Třebíče, Náměště, Rokytnice nad Rokytnou a Velké Bíteše uvedou díla dvou významných českých umělců.

 

V první části koncertu zazní Truvérská mše pro sóla, sbor, zobcové flétny a kytary od českého významného skladatele Petra Ebena. Toto dílo plné odevzdanosti, prostoty a upřímnosti se stalo i přes svůj nenápadný a náhodný vznik velmi vyhledávanou a oblíbenou záležitostí, zejména pro mladé hudebníky. Druhá část koncertu bude patřit Popelce Nazaretské. Básnická skladba, která vznikla v nesmírně tvrdých podmínkách za zdmi leopoldovské věznice, v hlavě českého katolického básníka, dramaturga a spisovatele Václava Renče. Verše psané na cigaretové papírky a tajně vynášené ze stalinských lágrů nebo častěji pouze zapamatované a stále znovu a znovu opakované spoluvězni tvoří úžasný celek, který i po básníkově návratu z vězení zůstal nezměněn. Toto literárně hudební pásmo bude doplněno hudbou Víta Petrů. Název „Proti nesvobodě“ vyjadřuje nejen touhu interpretů po světě bez násilí a utlačování, ale především přání a snahu žít vlastní život bez závislosti na bozích dnešního světa, moci, blahobytu a sobectví, tedy žít podle přirozeného Božího řádu, který jediný vede k trvalému klidu a radosti.

Svoje síly spojili:
SERAFÍN – chrámový sbor Třebíč – Jejkov, sbormistr: Karel Tomek, Veronika Hrůzová
CHS JA.S – chrámový soubor Náměšť nad Oslavou, sbormistr: Jaromír Hlaváč
BITEŠSKÁ SCHOLA – chrámový sbor Velká Bíteš, sbormistr: Jaromír Hlaváč
ROSA - chrámový sbor Rokytnice nad Rokytnou, sbormistr: Jiřina Hlouchová
Doprovodná kapela

Koncerty se uskuteční:
sobota 13. dubna 2013 v 16:00 hod. – kostel sv. Markéty – Jaroměřice nad Rokytnou
sobota 13. dubna 2013 v 19:00 hod. – kostel Proměnění Páně – Třebíč Jejkov
sobota 4. května 2013 v 16:00 hod. – kostel sv. Václava – Křižanov
sobota 4. května 2013 v 19:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš
sobota 8. června 2013 v 18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Náměšť nad Oslavou

Detailní informace a plakáty ke stažení ke každému koncertu zvlášť najdete na http://serafin.animata.cz/
Vstupné dobrovolné