Biskupství brněnské

Křtinské hrkání

Ilustrace
28.3.2013

Ve Křtinách u Brna budou letos hrkat ministranti a skauti na Zelený čtvrtek (28. března 2013) v 18.00 hodin, na Velký pátek (29. března 2013) v 6.00, ve 12.00 a v 18.00 hodin, a na Bílou sobotu 30. března 2013 v 6.00 a ve 12.00hodin.

Proč se vlastně hrká?
Křtinský farář Mons. Jan Peňáz říká: " Protože každého potěší, když uslyší zvon, anebo aspoň školní zvonek oznamující konec hodiny. Kostelní zvony (kromě umíráčku) znějí vždy radostně, protože oznamují radostné události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají Nový rok. Rozezněly se také při vyhlášení příměří. Tři dny před Velikonocemi na Zelený čtvrtek si připomínáme věci smutné: Pán Ježíš byl zrazen a zajat. Na Velký pátek ještě smutnější: byl za nás mučen, ukřižován a pohřben. V hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Toto nařízení vydal papež, proto se lidově říká, že zvony uletěly do Říma.Školní zvonek určuje denní rozvrh hodin, klášterní zvon zase svolává bratry nebo sestry k modlitbě, práci i odpočinku. Je zajímavé, že v přísných klášterech mají místo zvonů kládu, na kterou buší dřevěnou palicí. Ke všem zvykům se připletou i pověry. Byli lidé, kteří se domnívali, že když zjara udělají velký rámus na polích, budou mít na celý rok pokoj od hlodavců. Proto se kdysi hrkalo a řehtalo o sto šest. Je pravda, že hlodavci před hrkači sice okamžitě utekli, ale stejně se brzy spokojeně vrátili. Zvon zaznívá z věže a je slyšet po celé obci. Hrkačky dělají velký rámus, ale není je tolik slyšet, proto se s nimi obchází všechny domy. U křížů se pak modlí Anděl Páně jako jindy. Před tím zpívají následující píseň, která jasně připomíná, co Pán Ježíš vytrpěl pro nás a pro celý svět. Dnes bývá křesťanský význam tohoto zvyku odmítán. Mnozí jej dnes berou jen jako příležitost k pořádnému rámusu. Při nejlepším řeknou, že jdou vítat jaro. Chraňme si toto dědictví otců a nenechme ho ničím pokazit. Po vzoru našich věřících předků i my takto „poděkujme Kristu Pánu za každičkou jeho ránu“.

Píseň při hrkání před Velikonocemi:

My klekání zvoníme,
tím památku činíme,
že Kristus Pán za nás umřel
a na kříži za nás pněl.

Smrt přehořkou podstoupil,
by nás hříšné vykoupil,
všechny naše nepravosti
ráčil na sebe vzíti.

Proto, milý křesťane,
modli se Anděl Páně,
aby nás Bůh vždy zachoval
na přímluvu Marie.

Více informací: Mons. Jan Peňáz, tel.: 736 52 92 21, www.poutnik-jan.cz