Biskupství brněnské

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo

Ilustrace
27.3.2013

Výstavní projekt Moravského zemského muzea v Brně nazvaný „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ bude slavnostně zahájen výstavou v brněnském Paláci šlechtičen ve středu 27. března 2013. Výstava potrvá až do 29. září t.r.

Historicky orientovaný výstavní projekt u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Konstantina/Cyrila a Metoděje na Moravu představí kulturní a společenský fenomén cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Setkáme se se špičkovou historickou a archeologickou prezentací materiálů z více než půl století trvajících výzkumů Moravského zemského muzea a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů.

Doprovodný program k výstavě
Výukový interaktivní program pro školy Putování se sv. Cyrilem a Metodějem (23. 4. - 27. 9. 2013)


Více informací na http://www.mzm.cz