Biskupství brněnské

Velký pátek 2013 na Petrově

Ilustrace
29.3.2013

Velkopáteční obřady s pašijemi podle sv. Jana budou zahájeny v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v pátek 29. března 2013 v 15.00 hodin.
Svatomichalskou gregoriánskou scholu řídí Josef Gerbrich. Velkopáteční obřady doprovodí skladby autorů G.P.da Palestriny, J.H.Galla, T.L.Victorii, F. Aneria, A.Brucknera, A.Tučapského. Dómský smíšený sbor řídí Petr Kolař.

Co se stalo na Velký pátek?

Ježíš přijímá rozsudek smrti v den, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. Stává se novým velikonočním beránkem, který svou smrtí zpečetil novou věčnou smlouvu mezi Bohem a lidmi, smlouvu o spáse každého člověka. V tento den se od pradávna neslaví mše, jen liturgická památka, která se skládá ze tří částí: bohoslužby slova, uctívání kříže a přijímání.

Těžištěm bohoslužby slova jsou pašije podle evangelisty Jana. Poukazují na Ježíše - beránka a ztotožňují jeho oběť na kříži s velikonoční obětí na odpuštění hříchů a vítězstvím nad smrtí. Kříž je zde zobrazen jako vítězné znamení vykoupení. Ježíšovo "dokonáno jest" na kříži je jeho triumfem. Nápis na Ježíšově kříži, napsaný hebrejsky, řecky a latinsky - v tehdejších jazycích, poukazuje na fakt, že Ježíš přináší spásu lidem všech národů.

Jedním z projevů účasti na Kristově utrpení za naše hříchy je velkopáteční půst.

Tento den není dnem smutku, ale připomínkou vítězného utrpení Kristova.