Biskupství brněnské

Velikonoční přání generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška

Ilustrace
31.3.2013

Ježíš vyzval Tomáše: „Vlož sem prst
a podívej se na mé ruce,vztáhni ruku
a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící,
ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl:
„Pán můj a Bůh můj.“
(Jan 20,27-28)

Zdá se, že v našem světě platí jen zákonitost boje,
zákon silnějšího, prohnanějšího a bezohlednějšího,
a že vše je ochromeno materialismem a egoismem.
Apoštol Tomáš se přesvědčil,
že Ježíš Kristus opravdu žije,
že je mocnější než všechno zlo
a že láska Boží je silnější než smrt.
Navzdory tomu, co vidíme kolem sebe,
navzdory tomu co vidíme sami v sobě,
věřme spolu s Tomášem v moc Boží lásky
a žijme s Tím, který žije!

Požehnané velikonoční svátky
přeje a vyprošuje

Mons. Jiří Mikulášek
gerenrální vikář brněnské diecéze